COVID-19: ЕС ще защити работните места със 100 милиарда евро

COVID-19: ЕС ще защити работните места със 100 милиарда евро
За да подкрепи работодателите и да защити работещите и самонаетите, Европейската комисия предлага нова инициатива - Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE). Много предприятия изпитват икономически трудности в резултат на кризата с коронавируса и са принудени да спрат временно работа или да намалят значително работното време на служителите си
Предложението е част от усилията на ЕС за подпомагане на държавите членки в кризата и цели да допълни техните мерки за защита на заетостта.
 
По програмата SURE Европейският съюз предлага да осигури финансова помощ на държавите членки под формата на заеми при благоприятни условия. Средствата в размер до 100 млрд. евро ще финансират национални схеми за запазване на заетостта за определен период от време, помощи при безработица и други мерки за защита на работните места.
 
Схеми за временно подпомагане на заетостта
 
• Позволяват на засегнати от кризата фирми да намалят работното време на служителите си;
• Служителите получават компенсации за намалените доходи от държавата.
• По този начин хората запазват доходите си и могат да продължат да плащат сметките си, а фирмите съхраняват работната си сила и възможността да възстановят производството си.
• В по-дългосрочен план се избягват по-тежките последици за икономиката от увеличена и продължителна безработица.
 
Председателят на комисията по заетост в ЕП Луция Дюриш Николсонова (ЕКР, Словакия) приветства предложението на Комисията и призова за бързото му прилагане: "Това е важен израз на солидарност от ЕС и полезен инструмент за облекчаване на социално-икономическия ефект от кризата с Covid-19. SURE ще помогне на компаниите, изпитващи икономически трудности, да запазят хората на техните работни места".
 
Програмата SURE е замислена като временен инструмент в рамките на настоящата криза. В същото време Европейската комисия работи по предложение за постоянна презастрахователна програма на ЕС за обезщетения при безработица, която да осигурява защита на работещите при бъдещи икономически шокове.
 
Европейският парламент е заявявал, че подобна инициатива, която подкрепя националните мерки за запазване на заетостта, ще допринесе за стабилизирането на доходите на домакинствата и засилване на социалното измерение в Европа. В резолюция на 17 април депутатите още веднъж се обявиха за стартиране на Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица.
 
Информационно бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре