Трябва да регулираме платформите за социални медии, за да защитим демокрацията, казват евродепутатите

Трябва да регулираме платформите за социални медии, за да защитим демокрацията, казват евродепутатите

Eвродепутатите призоваха за демократичен контрол над технологичните гиганти, за да се гарантира свободата на изразяване.

В дебат с държавнияj секретар по европейските въпроси Ана Паула Закариаш от Португалското председателство на Съвета на ЕС и заместник-председателяj на Комисията Вера Йоурова, почти всички оратори разкритикуваха огромната сила на социалните медии и тяхното обезпокоително въздействие върху политиката и свободата на словото.

Посочвайки различни решения на платформите да цензурират съдържание и профили, голямото мнозинство от евродепутатите подчертаха липсата на ясни правила и прозрачност в практиките на големите технологични гиганти и призоваха Комисията да разгледа въпроса в законодателния акт за цифровите услуги и законодателния акт за цифровите пазари, както и като част от Плана за действие за европейската демокрация.

Повечето оратори се фокусираха върху необходимостта да се осигури правна сигурност при премахването на съдържание и да се гарантира, че тези решения се вземат от демократично отговорни органи, а не от частни дружества, за да се гарантира свободата на словото. Сред повдигнатите въпроси също така бяха:

.      необходимостта от защита на демокрацията и ценностите на ЕС чрез борба с дезинформацията и нарастващите усилия за тяхното подкопаване или подбуждане към насилие;

.     използването на технологии за засилване, а не за ограничаване на политическия дебат, като същевременно се адресира въпросът за разпространението на изказвания, подбуждащи към омраза, и дискриминацията онлайн;

.     прозрачността на алгоритмите, използването на лични данни и ограничаването (или забраната) на практиките на „микротаргетиране“ и профилиране с цел коренно трансформиране на бизнес моделите на технологичните гиганти;

.     проблемите, причинени от появата на технологични монополи и тяхното въздействие върху медийния плурализъм, както и върху плурализма в публичните дебати;

.     погрешното разделение между онлайн и офлайн сферите и необходимостта от правила, които обхващат всички аспекти на живота; и

.     системните рискове, както и вредите за обществото и икономиката, които големите платформи могат да причинят или изострят.

През октомври 2020 г. в своите препоръки относно законодателния акт за цифровите услуги, Парламентът подчерта, че отговорността за прилагането на закона трябва да се носи от публичните органи и че в крайна сметка решенията следва да се вземат от независима съдебна власт, а не от частни търговски организации.

Европейските избори през 2019 г. бяха защитени от дезинформация чрез Плана за действие на ЕС и Кодекса за поведение за платформите на Европейската комисия. В контекста на Плана за действие за европейската демокрация, обаче, Комисията потвърди, че мерките за саморегулиране трябва да бъдат заменени с комбинация от задължителни мерки и мерки за съвместно регулиране, за да се защитят по подходящ начин основните права на потребителите и да се регулира модерирането на съдържание.

Парламентът също така наскоро се изказа срещу влошаването на основните права, обезпокоителното състояние на свободата на медиите в ЕС и кампаниите за дезинформация онлайн от чуждестранни и от участници на местно ниво.

Бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре