Да има качествени работни места и за младите европейци

Да има качествени работни места и за младите европейци
На Eвропейски семестър 2015 бяха направени икономически и социални препоръки,  които включват  определена грижа към младите хора, от които  43%  работят при несигурни условия.

Парламентът подкрепи  подхода на Европейската комисия за стимулиране на растежа и работните места след дебат за координацията на икономическите политики на страните членки през 2015 г. в рамките на т. нар. Европейски семестър. В дискусията участваха заместник-председателят на ЕК Валдис Домбровскис и еврокомисарите Мариан Тейсен (социални въпроси) и Елжбиета Биенковска (вътрешен пазар, малки и средни предприятия).

Икономическите политики на комисията бяха разгледани от три различни ъгъла, което доведе до три отделни резолюции, подготвени от различни комисии. И трите документа бяха одобрени с голямо мнозинство от членовете на ЕП.

1.  Парламентът подкрепи подхода на ЕК за растеж и възстановяване, организиран в три стълба - инвестиции, структурни реформи и благоприятстваща растежа фискална консолидация. Това стана с гласуването на резолюцията на комисията по икономически и парични въпроси на ЕП.

2.  Управлението на единния пазар трябва да бъде подобрено. В резолюцията депутатите отново призовават за по-нататъшното интегриране на единния пазар и приканват страните членки на ЕС да  дадат възможност на ЕК да представи своите препоръки за отделните държави в националните парламенти преди да бъдат одобрени от Съвета на министрите.

3. В резолюция за заетостта и социалните аспекти на Европейския семестър депутатите призовават за по-голяма гъвкавост в прилагането на реформите в страните членки в тежко финансово състояние, така че да се гарантира, че мерките за стабилност са съвместими с растежа, създаването на работни места и социалната държава.

Парламентът също така посочва, че реформите на трудовия пазар в много страни членки не са намалили несигурността по отношение на работните места. ЕП отбелязва, че 43% от младите хора работят при несигурни условия, като например договори на непълно работно време или на принципа на фиктивната самостоятелна заетост. Депутатите препоръчват да се положат повече усилия за създаването на качествени работни места за младите европейци.

Пресцентър на "Европа Директно" - Смолян, по информация на Европейския парламент


 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре