Да се въведат хуманитарни визи с цел прекратяване на смъртните случаи

Да се въведат хуманитарни визи с цел прекратяване на смъртните случаи

От 2000 г. насам около 30 000 души са загинали, опитвайки се да достигнат Европа. 90% от хората, които са получили международна закрила, са пристигнали по незаконни начини. Затова Европейският парламент поиска от Европейската комисия да предложи законодателен проект за създаване на Европейска хуманитарна система за визи не по-късно от 31 март 2019 г.

Страните от ЕС трябва да имат възможност да издават хуманитарни визи в посолствата и консулствата си в чужбина, за да могат търсещите закрила да достигат до Европа без да рискуват живота си.

 Законодателният доклад по собствена инициатива беше подкрепен с 429 гласа „за“, срещу 194 гласа „против“ и 41 „въздържал се“.

 Евродепутатите подчертават, че въпреки многото съобщения и искания за безопасни и законни пътища за хора, търсещи убежище в Европа, не съществува хармонизация относно процедурите за закрила при влизане. Те подчертават, че поради липсата на правни възможности, приблизително 90% от лицата, на които е предоставена международна закрила, достигат до Европейския съюз по незаконен начин. Изисква се

намаляване на смъртните случаи, борба с каналджийството и по-добро използване на миграционните фондове

Парламентът вярва, че хуманитарните визи ще помогнат за справянето с недопустимия брой смъртни случаи в Средиземно море и по миграционните маршрути към ЕС (от 2000 г. досега са загинали най-малко 30 000 души на границите на ЕС), за борбата с трафика на хора и за управлението на влизането, приемането и обработването на молбите за убежище по-добре.

Инструментът също така трябва да допринесе за оптимизиране на бюджета на държавите членки и на ЕС за предоставяне на убежище, процедурите за правоприлагане, граничен контрол, надзор и действия за търсене и спасяване, отбелязват евродепутатите.

Същевременно евродепутатите подчертават, че решението за издаването на хуманитарни визи трябва да остане изключителна компетентност на държавите членки. Да има проверки за сигурност преди издаване на виза.

 Резолюцията пояснява, че бенефициентите ще трябва доказват обосновано излагане на опасност или риск от преследване, както и че към момента не са в процес на презаселване. Оценката на заявлението не следва да включва процес на пълно определяне на статут, но преди издаването на визата всеки кандидат трябва да бъде подложен на проверка за сигурност чрез съответните национални и европейски бази данни, „за да се гарантира, че не представлява риск за сигурността". 

Парламентът призовава Европейската комисия да представи законодателен проект до 31 март 2019 г. Комисията ще трябва да представи мотивиран отговор по исканията на Парламента.

Парламентът вярва, че хуманитарните визи ще помогнат за справянето с недопустимия брой смъртни случаи в Средиземно море и по миграционните маршрути към ЕС от 2000 г. Той призовава Европейската комисия да представи законодателен проект до 31 март 2019 г. Комисията ще трябва да представи мотивиран отговор по исканията на Парламента.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре