Да си кажем думата за укрепване на социална Европа

Да си кажем думата за укрепване на социална Европа

Европейският стълб на социалните права е в основата на социалната стратегия на ЕС, която гарантира, че преходите от неутралитет на климата, дигитализация и демографски промени, както и възстановяването от пандемията COVID-19, са социално справедливи и справедливи. Той се основава на 20 ключови принципа.

За да излезе ЕС от настоящата криза, той трябва да генерира възстановяване, да изгради устойчивост и да насочва икономиките по пътя на справедливите, зелени и цифрови преходи. Това не трябва да се случва с цената на най-бедните хора, региони или държави. Възстановяването трябва да бъде приобщаващо и справедливо. Европейският стълб на социалните права предоставя компас за справяне със социалните и икономически предизвикателства на нашето време.

За да подкрепи прилагането на стълба и да подготви основата на плана за действие на стълба (който ще бъде представен в началото на 2021 г.), Комисията започна широка дискусия с всички държави и региони на ЕС и с всички наши партньори.

Заедно ще надстроим европейската социална пазарна икономика, за да съответстваме на възможностите и предизвикателствата на днес и утре и да осигурим справедливи преходи за всички.

Ето защо Комисията приканва всички партньори да представят своите виждания до 30 ноември 2020 г. относно нови политически действия или правни инициативи, необходими на различни нива (ЕС, национални, регионални, местни) и/или да поемат конкретни ангажименти като държава-членка, регион, град или организация към прилагането на стълба.

Информация на Европейската комисия

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре