Дългосрочен бюджет на ЕС: Европейският парламент настоява за предпазна мрежа за бенефициентите

Дългосрочен бюджет на ЕС: Европейският парламент настоява за предпазна мрежа за бенефициентите

Дългосрочен бюджет на ЕС: Европейският парламент настоява за предпазна мрежа за бенефициентите

•             Съществува риск да бъдат прекъснати плащания, ако не бъде постигнато навреме споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г.

•             Евродепутатите призовават Европейската комисия да представи план за действие в извънредни ситуации, за да гарантира  непрекъснатостта на финансирането от ЕС след COVID-19

Настоящата здравна криза още по-спешно налага да работим за намирането на решение във връзка с риска следващият дългосрочен бюджет на ЕС да не влезе в сила на 1 януари 2021 г., казват евродепутатите. Членовете на ЕП на 14 април  приеха законодателна резолюция с 616 гласа „за“, 29 „против“ и 46 „въздържал се“, която призовава Европейската комисия да представи предложение за план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до многогодишната финансова рамка (МФР), до 15 юни 2020 г.

Въпреки че настоящите бюджетни тавани ще бъдат автоматично удължени, ако не бъде въведена нова МФР през следващата година, в края на 2020 г. много програми ще изтекат, като например програми за сближаване или изследвания. Целта е да се осигури непрекъснато финансиране за бенефициентите  по програмите на ЕС, независимо дали са граждани, региони, градове, земеделски производители, университети или предприятия, както и да се изключи всякакъв риск от прекратяване или удължаване на текущата МФР и програми по неконтролируем начин.

Евродепутатите казват, че планът трябва да пренасочи бюджета временно за справяне и смекчаване на непосредствените икономически и социални последици от епидемията от COVID-19 и за подпомагане на възстановяването чрез добавяне на гъвкавост и финансиране, както вече беше направено по бюджета за настоящата година.

На 17 април ЕП призова за мащабен пакет за възстановяване, който включва увеличаване на МФР. Според  днешната резолюция, планът за действие при извънредни ситуации би осигурил по-добра основа от закъсняла или неадекватна МФР за възстановяването на Европейския съюз и неговите политически приоритети.

Тъй като текущият дългосрочен бюджет на ЕС изтича на 31 декември 2020 г., ЕС се нуждае от нов бюджетен план за следващите седем години. Европейската комисия представи своите планове за следващата многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. през май 2018 г. и обяви представянето на ново предложение за май 2020 г., в което ще бъде отразена здравната криза и нейните последици. Европейският парламент прие позицията си през ноември 2018 г. и отново я потвърди през октомври 2019 г. Съветът на ЕС все още не е постигнал съгласие по обща позиция.

Докладът беше подкрепен от мнозинството от евродепутатите. Следователно Европейската комисия трябва или да представи съответното законодателно предложение, или да информира Парламента за причините, поради които няма да го направи, съгласно член 225 от Договора за функционирането на ЕС.

 

След одобрението й като председател на Комисията от Парламента миналия юли, Урсула фон дер Лейен обеща: „Когато този Парламент, действайки с мнозинство от членовете си, приеме резолюции, с които иска Комисията да представи законодателни предложения, аз се ангажирам да отговоря със законодателен акт при пълно спазване на принципите на пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество. “

Информационното бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре