Държавите членки на ЕС трябва да зачитат правото на свободно движение

Държавите членки на ЕС трябва да зачитат правото на свободно движение
В резолюция, приета в днес, Европейският парламентът ясно се противопостави на позицията на някои европейски лидери, които настояват за промени и за ограничения на свободата на движение на гражданите на ЕС. Временните ограничения за свободно движение на работници от България и Румъния изтекоха на 1 януари 2014 година.

С резолюцията, предложена от групите на ЕНП, С&Д, АЛДЕ, Зелени/ЕСА и ЕОЛ/СЗЛ, Парламентът призовава държавите членки да се съобразят с разпоредбите на Договора за ЕС, касаещи свободата на движение — право, гарантирано за всички европейски граждани.

Евродепутатите призовават страните от Европейския съюз да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да повлияят на правото на свободно движение. Те отхвърлят и всяко предложение за ограничаване на броя на имигрантите в ЕС, тъй като това е в противоречие с принципа на Договора.

Парламентът отбелязва, че с наближаването на изборите за Европейски парламент свободното движение на гражданите на ЕС се превръща в тема на кампаниите на някои политически партии и че съществува риск този дебат да доведе до увеличаване на расизма и ксенофобията. Той посочва също, че високопоставени европейски политици неотдавна са направили изявления, насочени срещу правото на свободното движение.

Известно е, че трудовата мобилност стимулира икономиката на ЕС. Последните проучвания на Комисията показват, че мобилните работници са нетни платци в икономиките и бюджетите на страните домакини, се подчертава в резолюцията.

Въпреки че само 2,8% от всички граждани на ЕС живеят в държава от ЕС, различна от тяхната собствена, те са ключов елемент за успеха на вътрешния пазар и стимулират европейската икономика, заявиха евродепутатите.

Депутатите призоваха държавите членки да не дискриминират мобилни работници от ЕС, като неправилно смесват правото на свободно движение с цел работа с предполагаеми злоупотреба със системите за социално осигуряване.Те напомниха на държавите членки, че е тяхна социална отговорност да се справят със злоупотребите със системите им за социални грижи, независимо дали са дело на техните собствени граждани или на граждани на други страни от ЕС.

 
Източник: Пресслужба на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре