Българските евродепутати ще се представят на 28 юли в Дома на Европа в София

Българските евродепутати ще се представят на 28 юли в Дома на Европа в София
Информационното бюро на ЕП в България организира представяне на българските членове на Европейския парламент пред българските граждани и пред медиите в Дома на Европа в София на ул. „Георги С. Раковски“ 124. Събитието ще бъде предавано на живо в интернет.

По време на срещата /от 11,00 ч. до 12,00 ч./ всеки ръководител на българска делегация в политическите групи на ЕП (или посочен от него член на същата делегация) ще представи своите колеги и приоритетите за следващите пет години в рамките на 7 минути, а след това ще бъде оставено време за отговори на въпроси от страна на медиите и гражданите към всички присъстващи депутати.

Това събитие ще бъде първото официално представяне на избраните през май български членове на Европейския парламент пред граждани и медии след официалното им встъпване в длъжност, което се състоя на учредителната сесия на новоизбрания Европейски парламент в началото на юли.

Пресцентър на "Европа Директно" в Смолян по съобщенние на Информационно бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре