Кристалина Георгиева ще представи Инвестиционния план за Европа на 13 май в Пловдив

Кристалина Георгиева ще представи Инвестиционния план за Европа на 13 май в Пловдив
Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева ще представи Инвестиционния план за Европа, известен още като „Плана Юнкер“ пред представители на българския бизнес, правителството и местните власти на конференция в Пловдив. Г-жа Георгиева ще говори за възможностите, които тази мащабна икономическа инициатива на ЕК създава за развитие на българската икономика и подобряване жизнения стандарт на всички българи.
Конференцията ще се проведе на 13 май, петък от 10:00 ч. в Гранд хотел „Пловдив“ (бивш „Новотел“).
Целта на форума, организиран от Представителството на ЕК и Информационното бюро на ЕП в България, е да предостави практична информация как може да се кандидатства за финансиране по тази инициатива, както и как малките и средни предприятия могат да се възползват от нея. Участие в дискусиите ще вземат и членовете на Европейския парламент Ева Паунова и Андрей Новаков (ЕНП), представители на Европейската инвестиционна банка, Министерството на финансите и на банките посредници, както и управители на компании, които вече реализират одобрени проекти по плана.
Планът за инвестиции представлява амбициозен подход за насърчаване на предприемачеството в Европа без да се създава нов публичен дълг. Целта му е да преодолее спада от 15% на инвестициите в Европа между 2007 и 2014 година. Планът „Юнкер“ е отворен както за частни предприемачи, така и за публични предприятия и общини, които могат да кандидатстват за финансиране с подходящи проекти.
На форума експертите ще представят условията за финансиране на инфраструктурни и иновационни проекти, Европейския портал за инвестиционни проекти и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. Събитието ще открие г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.
Целта на плана „Юнкер“ е да мобилизира поне 315 милиарда евро нови инвестиции за срок от 3 години. Само за първите няколко месеца стойността на одобрените за финансиране проекти достигна 82,1 милиарда евро, т.е. 26% от първоначалната цел.
В България се изпълняват 2 проекта за изгодно финансиране на малки и средни предприятия. Планът насочи 100 милиона евро към 1000 малки и средни фирми, и осигури 35 милиона евро за иновативни компании в България. Предстои подписването и на още един проект, благодарение на който общото финансиране, до което малките и средните предприятия в България ще имат достъп, е 199 милиона евро.
За т.нар. „инфраструктурен прозорец“ на плана, при първоначалното набиране от България постъпиха проекти за саниране, за пътна и енергийна инфраструктура, за младежка заетост, водоснабдяване, преработка на отпадъци, като разглеждането и одобрението им предстои.
Информационно бюро на Европейския парламент в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре