В Смолян ще се дискутират целите и очакваното въздействие от изпълнението на националния План за възстановяване и устойчивост

В Смолян ще се дискутират целите  и очакваното въздействие от изпълнението на националния План за възстановяване и устойчивост
Ще бъде представен проекта и насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I“
Европа Директно Смолян кани гражданите да научат повече за предстоящите процедури за подпомагане на бизнеса и гражданите в рамките на мерките по Плана за възстановяване и устойчивост на 17 ноември от 13,30 часа в зала „Ротари” на хотел „Кипарис алфа” .
Можете да се включите в събитието и онлайн през платформата и линка по-долу.
Събитието се организира от всички центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България и се домакинства от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово.
Линк за включване в събитието:
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 832 287 4812
Passcode: 123
ПРОГРАМА
13:30 – 14:00 Регистриране на участниците
14:00 – 14:10 Откриване - ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово
14:10 – 14:30 Представяне на План за възстановяване и устойчивост - Марина Кирова, Представителство на ЕК в България
14:30 – 14:50 Представяне на възможностите за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради по Плана за възстановяване и устойчивост - експерти от Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" на МРРБ.
Ще бъдат представени проектите за насоки по следните процедури :
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“,
„Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите”,
14:50 – 15:10 Представяне на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” - експерти от дирекция "Жилищна политика" на МРРБ
15:10 – 15:25 Сесия от въпроси и отговори с експертите в чата
15:25 – 16:00 Дискусия за местните измерения от изпълнението на плана и конкретни проекти с регионално значение
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре