Давид Сасоли към европейските институции: „Бъдете смели с плана за възстановяване на ЕС“

Давид Сасоли към европейските институции: „Бъдете смели с плана за възстановяване на ЕС“
Изявление на председателя на ЕП Давид Сасоли относно плана за възстановяване, който ще залегне в следващия дългосрочен бюджет на ЕС:
 
„Сега е моментът да бъдем смели и амбициозни с действията, подкрепени от бюджета на ЕС. Парламентът трябва да бъде ключов играч в процеса заедно с другите институции, за да може да допринесе в превръщането му в най-добрия възможен инструмент за подпомагане на европейската икономика и на нейните граждани. Трябва спешно да се намери споразумение относно плана за възстановяване и следващата многогодишна финансова рамка (МФР).
 
Членовете на ЕП бяха представили много амбициозни цели преди началото на кризата. Сега не е моментът за намаляване на амбициите ни и за приемане на план и бюджет, които не отговарят на предизвикателствата пред нас.
 
Пакетът за възстановяване трябва да бъде значителен и да има добавена стойност, трябва да бъде вграден в силна МФР. Не трябва да отместваме поглед от нашите дългосрочни инвестиции и стратегически цели. Кризата увеличи дисбаланса между европейските региони. Планът за възстановяване трябва да помогне за запълването на тази празнота.
 
Сега трябва да разполагаме със средства за нашите държави членки, предприятия и засегнати работници. Времето е от съществено значение.
 
Като бюджетен орган, Парламентът трябва да участва в изготвянето на плана за възстановяване. Ние също ще направим критичен анализ на преработеното предложение за МФР и отново ще заявим искането си за план за действие при извънредна ситуация.
 
Евродепутатите трябва да участват пълноправно при решаването на въпроса къде се инвестират парите, тъй като те представят гражданите и общото благо. Както демонстрира от началото на своя мандат, Парламентът не одобрява безкритично решенията на другите институции.
 
Обявеното от Комисията увеличаване на собствените ресурси е положително решение, но то трябва да бъде постоянно и да бъде придружено от нови видове собствени ресурси, което остава предпоставка за всяко споразумение относно МФР.
 
Цяла Европа е засегната от настоящата криза. Като европейски лидери трябва да отговорим подходящо на предизвикателството. Трябва да предпазим най-уязвимите сред нас. Повече от всякога, Европа трябва да бъде силна и да работи в полза на своите граждани, които следят нашите действия в момента на криза“.
 
Пресслужба на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре