Дебат за състоянието на Европейския съюз: какво е свършено, какво предстои

Дебат за състоянието на Европейския съюз: какво е свършено, какво предстои

НА ЖИВО в Дома на Европа, София, сряда, 12 септември 201г. от 10:00 ч.

Осем месеца преди европейските избори през май 2019 г. евродепутатите ще направят преглед на постигнатите резултати от Европейската комисия под ръководството на Жан-Клод Юнкер.

Бюрото на Европейския парламент и Представителството на Европейската комисия в България организират предаване на живо на речта и публична дискусия в Дома на Европа в София. Заповядайте в сряда, 12 септември, от 9:30 ч. в залата на Дома на Европа в София, ул. „Г. С. Раковски“ № 124. За участие в събитието е необходима предварителна регистрация на адрес: http://bit.ly/SOTEU2018. Осигурен е превод на български.

Прякото излъчване на изказването на председателя на ЕК в Дома на Европа ще бъде последвано от дискусия с публиката в залата по основните акценти от речта с участието на ръководителя на Представителството на ЕК в България г-н Огнян Златев и министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г-жа Лиляна Павлова.

Председателят на Европейската комисия ще открие дебата с неговата четвърта и последна реч за състоянието на ЕС по време на пленарната сесия в сряда сутрин. Очаква се Жан-Клод Юнкер да представи анализ на свършеното досега от Комисията в нейните десет приоритетни области и да посочи какво тя възнамерява да постигне до края на мандата си през 2019 г. След това думата ще вземат лидерите на политическите групи, които ще дадат своята оценка за работата на Комисията до този момент и изложат своята гледна точка за приоритетите на ЕС.

Пълният дебат и последващите изказвания на лидерите на политическите групи ще продължат три часа и могат да бъдат проследени на живо с превод на български език на сайта на Европейския парламент, както и чрез EP Live и EbS+.

Заповядайте в сряда, 12 септември, от 9:30 ч. в залата на Дома на Европа в София,
ул. „Г. С. Раковски“ № 124.

За да вградите дебата за излъчване във външен уебсайт, използвайте следния код:

<iframe id="player" name="player" width="600" height="370" scrolling="no" style="overflow:hidden" webkitAllowFullScreen mozAllowFullScreen allowFullScreen frameBorder="0" src="http://web.ep.streamovations.be/new/index.php/event/stream/180912-0900-special-state-of-the-union/embed?&autostart=false&language=bg"></iframe>

Потребителите могат да променят измеренията на видео плейъра (оригиналните са 600 x 370 dpi), както и езика (заменете "…defaultLanguage=xx" с кода на съответния език (напр. "...defaultLanguage=en" за английски, "...defaultLanguage=bg" за български).

 

*        *        *

Допълнителна информация:

Дебат: сряда, 12 септември 2018 г.

Процедура: изказване на председателя на Европейската комисия.

#SOTEU

Ролята на Парламента

Основните цели на дебата за състоянието на ЕС са осигуряването на прозрачност и отчетност в работата на европейските институции. Дебатът се провежда всяка година по време на първата пленарна сесия през септември.

Като единствената пряко избирана институция на ЕС Парламентът действа като гласът на хората на европейско ниво. По време на изборите през 2014 г. избирателите за пръв път имаха възможност да повлияят директно на избора на председател на Европейската комисия. Тази промяна засили ролята на Парламента в определянето на политическия дневен ред в ЕС.

През май 2019 г. стотици милиони европейци ще изберат своите нови представители в Европейския парламент и ще се произнесат кой да ръководи Европейската комисия.

Връзки:

–      Бъдещето на Европа - приоритетите на Европейския парламент:

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/bdieshchieto-na-ies;

–      Видео анонс за дебата за състоянието на ЕС 2018 г.:

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/state-of-the-union-debate-2018_B01-ESN-180828_ev;

–        Мултимедиен център - снимки и видеоматериали от и свързани с дебата:

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home;

–      Аудиовизуални материали за дебата за състоянието на ЕС 2018 г.:

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/state-of-union-2018_7701_pk

–        Състоянието на ЕС: предишни дебати:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches_bg

–        Проучване на ЕП: оценката на работата на Комисията към днешна дата   

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614679/EPRS_IDA(2018)614679_EN.pdf

–        Проучване на ЕП: Дебати за състоянието на ЕС    

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565909/EPRS_BRI%282015%29565909_EN.pdf.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре