Децата от ІІ ОУ научиха основните си права като граждани на Европа

Децата от ІІ ОУ научиха основните си права като граждани на Европа
„С весела игра да научим гражданските си права”- това е наименованието на поредният проект, изпълнен от ІІ ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Смолян. Така нареченият мини проект е финансиран от Европейски информационен център „Европа директно” в Смолян и е във връзка с обявяването на 2013 г. за година на активните граждани. „Целта на проекта е децата от начален етап, още от ранна детска възраст, да научат своите права и правата на другите, като в същото време ги свържат и със своите задължения”, каза зам. директорът на учебното заведение Росица Георгиева. В заниманията участваха ученици от трети и четвърти клас, под ръководството на госпожите Жекина, Стефанова и Керемедчиева.
Проектът включваше три тематично свързани занимания: „Граждани на Европа – какво е това”; „Правото на здравословно хранене и правото на образование за всички деца”; „Европа без граници”, за възможността за безпрепятствено преминаване от една европейска страна в друга. „Заниманията протекоха под формата на игра, което дава възможност на децата сами да стигат до изводи, заключения и обобщения”, каза още Росица Георгиева.
Третокласниците и четвъртокласниците от ІІ ОУ показаха наученото от тях.  Децата демонстрираха как се нарушават правата, водиха диалози, редиха пъзели, за да стигнат до извода, че всички права са значими и важни, че всички сме равни, че трябва да сме толерантни един към друг, да уважаваме хората около нас, независимо от техния произход, пол, религия и здравословно състояние.
На заключителното занимение присъства и Стоянка Люнчева от Европа директно, която поздрави децата за тяхната активност и им подари книжки. „Благодарение на този проект децата показаха, че са чувствителни към правата си, като на първо място поставиха равнопоставеността, правото на образование, на здравеопазване. Много сме доволни, защото децата са изключително активни, беше забавно и приятно, и научиха много нови неща”, каза Люнчева.
Тази година Евдропейски информационен център „Европа директно” в Смолян финансира общо шест мини проекта.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре