Засилва се контролът върху износа на оръжия от ЕС

Засилва се контролът   върху износа на оръжия от ЕС

Механизмът на ЕС за контрол върху износа на оръжия трябва да бъде засилен чрез създаването на надзорен орган и санкционирането на държавите членки, които не спазват минимални изисквания.Евродепутатите са обезпокоени от глобалните надпревари във въоръжаването и военните подходи, използвани за разрешаването на политически конфликти. В резолюция, приета с 386 гласа „за“ срещу 107 „против“ при 198 „въздържал се“, евродепутатите критикуват държавите членки за нарушения на общата система на ЕС за контрол на износа на оръжия и вземането на несъвместими решения относно износа на оръжия, въпреки че изнасяните оръжия са по същество еднакви и достигат подобни дестинации и крайни потребители. Те също така изразяват съжаление, че само 20 държави членки са докладвали изцяло своя износ на оръжия.

За да се подобри положението, евродепутатите предлагат:

–        създаването на надзорен орган за контрол над въоръженията, който да е под егидата на върховния представител;

–        въвеждането на механизъм за санкции на държавите членки, които не изпълняват общата позиция на ЕС за износ на оръжия;

–        разширяване на критериите за износ на оръжия с цел задължаване на държавите членки да взимат под внимание рискът от корупция;

–        увеличаване на прозрачността при докладването на износ на оръжия чрез предоставяне на повече и по-навременна информация относно лицензиите за износ и превръщането на настоящия Справочник на потребителя в интерактивна онлайн база данни;

–        създаване на ефективен контрол след трансфера на съответните оръжия, за да се предотврати повторен износ към неоторизирани крайни потребители;

–        включване на въоръжените дронове в списъците на контролирани оръжия.

Евродепутатите също така подчертават, че износът за Саудитска Арабия нарушава общата позиция на ЕС. Те повтарят призива на Европейския парламент към върховния представител на ЕС по външната политика Федерика Могерини за налагане на оръжейно ембарго на Саудитска Арабия.

Докладчикът на Парламента Бодил Валеро (Зелените, Швеция) заяви: „Трябва да затегнем контрола по износа на оръжия. ЕС не трябва да си затваря очите, когато европейски оръжия се използват за цели, които не съответстват на собствените ни правила. Искаме някои промени: по-добър контрол, санкции за страните, които нарушават правилата, и г-жа Могерини да поеме инициативата за налагане на оръжейно ембарго, когато това е необходимо“.

Държавите членки от ЕС28 са вторият най-голям износител на оръжия (26% от глобалния износ) след САЩ (33%) и преди Русия (23%). Близкият Изток е най-големият потребител на изнасяното оръжие от ЕС през 2015 г.

Общата позиция на ЕС относно износа на оръжия е единственото задължително правно споразумение в региона по въпросите на износа на конвенционални оръжия. Тя изброява осем критерия, които държавите членки трябва да прилагат, когато взимат решения относно даването на лицензия за износ на оръжия. Сред критериите са изпълнението на международни задължения и ангажименти, особено санкции или съобразяване с правата на човека и международното хуманитарно право в съответната държава, получаваща оръжията.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре