Ще има втора среща на високо равнище на председателите на парламенти от Западните Балкани

Давид Сасоли

По покана на председателя на Европейския парламент Давид Сасоли  председателите на парламентите на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия ще се срещнат в Брюксел за втората среща на високо равнище на председателите на парламенти от Западните Балкани в Европейския парламент.

Участниците ще обсъдят с председателя на Европарламента ключовата роля на парламентите в процеса на разширяване на ЕС след пандемията от COVID-19. По време на престоя си в Брюксел те ще се срещнат и с членове на комисията по външни работи на Европейския парламент.

Председателят Давид Сасоли заяви: „Радвам се да приветствам председателите на парламентите на Западните Балкани за втори път в Европейския парламент. От решаващо значение е да се затвърди ролята на парламентите на държавите от Западните Балкани и на ЕП в процеса на разширяване на ЕС като основно предварително условие за изграждането на стабилни демокрации, готови за общо европейско бъдеще. Това е още по-важно след кризата с COVID-19, която постави пред сериозни предизвикателства парламентите по целия свят."

В срещата на високо равнище ще участват и председателите на парламентите на Португалия и Словения, които представляват настоящото и следващото ротационно председателство на Съвета на ЕС.

Първата среща на високо равнище на председателите на парламенти ЕП-Западни Балкани се проведе в Европейския парламент на 28 януари 2020 г. под патронажа на председателя на ЕП Д. Сасоли. В приетата по време на събитието съвместна декларация се потвърждава отново основната роля на парламентите за постигането на напредък по програмата на ЕС за реформи и за осъществяването на очакванията на народите на Западните Балкани за европейска интеграция.

Пресслужба на Европейски парламент

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре