Добре е да знаем - Престой в държава-членка на ЕС до 3 месеца

Добре е да знаем - Престой в държава-членка на ЕС до 3 месеца
Като гражданин на ЕС ние имате право на престой в друга страна от Съюза. Ако престоят ни е по-кратък от 3 месеца, всичко, от което се нуждаем, е валидна лична карта или паспорт.
В много страни от ЕС трябва постоянно да носим със себе си лична карта или паспорт.
В тези страни глобяват или задържат временно, ако някой си остави документите у дома, но не може да бъдем експулсирани само по тази причина.

Съобщаване за присъствие

Някои страни от ЕС изискват да съобщаваме за присъствието си в разумен срок след пристигането си и могат да ни санкционират, например да ни наложат глоба, ако не го направим. Трябва да знаем сроковете и съответните условия за съобщаване за нашето присъствие пред националните власти.
Всичко, от което се нуждаем, за да съобщим за присъствието си, е нашата лична карта
или паспорт. Не би трябвало да заплащаме каквито и да е такси. Ако отседнем в хотел,
обикновено трябва само да попълним специален формуляр и хотелът ще се погрижи за
останалото. В някои страни от ЕС можем да бъдем глобени, ако не съобщим за присъствието си, но не трябва да бъдем експулсирани само поради това.

Равно третиране

По време на своя престой трябва да бъдем третирани като граждани на страната, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, обезщетенията, улесняващи достъпа до работа, записването в училища и пр. Дори, ако сме в страната като турист, не трябва например да заплащаме по-висока цена за посещение на музеи, за билети за транспорт и т.н.
Изключение: Ако сме пенсионер, дадена страна от ЕС може да реши да не предоставя на нас и семейството ви подпомагане на доходите през първите три месеца от  пребиваването ни.

Експулсиране

В изключителни случаи държавата на пребиваване може да вземе решение за нашето експулсиране по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представляваме сериозна заплаха. Решението за експулсиране трябва да ни бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Пресцентър на "Европа Директно" в Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре