Енергийна криза: Евродепутатите, Комисията и Съветът обсъждат нови планове

Енергийна криза: Евродепутатите, Комисията и Съветът обсъждат нови планове

Членовете на ЕП изслушаха Европейската комисия и Съвета относно плановете за съвместни европейски действия за по-достъпна, сигурна и устойчива енергия

По време на пленарен дебат с членовете на ЕП, Европейската комисия изложи най-новите си предложения за гарантиране на сигурността на доставките на газ за следващата зима, смекчаване на въздействието на повишаването на цените за домакинствата и насърчаване на възобновяемите енергийни източници. Френското председателство, представляващо държавите членки, заяви, че няма непосредствен риск по отношение на сигурността на доставките на нефт и газ за европейците.

Повечето членове на ЕП се застъпиха за по-бързо внедряване на възобновяеми енергийни източници, за да стане Европа независима от руските изкопаеми горива. Някои оратори призоваха държавите членки на ЕС да намалят данъчното облагане на енергията и пожелаха отделяне на цените на електроенергията и газа. Други изтъкнаха ефекта от спекулациите на енергийния пазар, подчертаха значението на намаляването на потреблението и предложиха въвеждането на допълнително данъчно облагане за енергийните компании, които се възползват от скока на цените.

 

Контекст

В сряда Европейската комисия представи законодателно предложение, с което се въвежда задължение за минимално ниво на съхранение на газ от 80 % през следващата зима, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки, и което се увеличава до 90 % през следващите години, както и съобщение, в което се посочват вариантите за пазарна намеса на европейско и национално равнище и се оценяват плюсовете и минусите на всеки вариант.

На 8 март 2022 г. Европейската комисия предложи стратегия за осигуряване на независимостта на Европа от руските изкопаеми горива много преди 2030 г. - като се започне с природния газ - в контекста на руското нашествие в Украйна.

Така нареченият план "REPowerEU" предвижда редица мерки в отговор на покачването на цените на енергията в Европа и за запълване на газохранилищата за следващата зима.

 

Бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре