Търговското споразумение на ЕС с Виетнам ще премахне практически всички мита между страните в рамките на десетилетие

Търговското споразумение на ЕС с Виетнам ще премахне практически всички мита между страните в рамките на десетилетие

Преди гласуването в пленарна зала на споразумението на 12 февруари 2020 г. разговаряхме с докладчика на Парламента Херт Буржоа (ЕКР, Белгия) за отражението му в икономически, социален и екологичен план.

- Можете ли да очертаете до какви промени ще доведе търговското споразумение между ЕС и Виетнам?

- Целта е да бъдат елиминирани 99% от митата в рамките на 7 години. Това би следвало да доведе до ръст на виетнамския износ към ЕС с 15 млрд. евро годишно до 2035 г. и на износа на ЕС за Виетнам с 8,3 млрд. евро на година. Разбира се, ръстът на износа на ЕС с всеки 1 млрд. евро води до създаването на около 14 000 добре платени работни места тук в ЕС. Споразумението също така е в пълен синхрон с нашите амбиции за ЕС като фактор на световната сцена.

- Как изглеждат към момента икономическите отношения с Виетнам?

. Съществуват търговски и инвестиционни отношения, но не в достатъчна степен. Това е един изпълнен с енергия пазар с младо население. С икономически ръст от  6-7% всяка година Виетнам е много интересен за европейските инвеститори:

-.През 2018 г. страната е изнесла стоки на стойност 38 млрд. евро за ЕС. В обратна посока ние сме изнесли стоки за около 13,8 млрд. евро.  С това споразумение за свободна търговия, основана на правила, ще има ръст на износа и в двете посоки.

- Търговските отношения между ЕС и Виетнам?

- Основните продукти, които ЕС внася от Виетнам, са телекомуникационно оборудване, облекло и храни.  ЕС изнася за Виетнам главно машини, транспортно оборудване, химически и селскостопански продукти.

- До каква степен е важно това споразумение за ЕС от геополитическа гледна точка?

- Китай е съсед на Виетнам, съществуват и близки отношения със САЩ. Затова е много важно да засилим връзките си с Виетнам. Водихме преговори осем години и е важно да постигнем споразумение сега. Ако това не стане, сигурен съм, че отношенията между Китай и Виетнам ще придобият по-голямо значение. В допълнение, това е първото търговско споразумение, което разглежда новият състав на Европейския парламент. Ние трябва да покажем, че искаме да задаваме стандартите по целия свят, като в същото време създаваме просперитет и нови работни места.

- Парламентът също така ще гласува по споразумение с Виетнам за защита на инвеститорите. Можете ли да ни кажете повече за него?

- Споразумението цели да осигури предвидимост и върховенство на закона за инвеститорите. В случай на спорове ще има рамка за решаването им. Виетнам прие модерна система на инвестиционен съд, подобен на този с Канада: с независими съдии, кодекс за поведение и лесен достъп на малки и средни предприятия. Това създава стабилност и доверие у малкия бизнес.

- Какви са клаузите в търговското споразумение относно опазването на околната среда и условията на труд?

- Аз съм добре запознат, че има опасения, но търговски споразумения като това са лост за подобряване на стандартите извън ЕС. По отношение на условията на труд, Виетнам е длъжен да спазва всички конвенции на Международната организация на труда и да ги интегрира в свето трудово законодателство. Освен това досега е нямало свобода на сдружение за синдикатите, но Виетнам е променил своето законодателство. По отношение на околната среда, Виетнам е поел ангажименти по Споразумението от Париж. Европейският съюз работи за постигане на въглеродна неутралност и ние трябва да създадем равни условия за конкуренция с другите страни. Ако полагаме максимални усилия, трябва да очакваме същото и от другите, затова търговското споразумение има климатичен аспект.

- Мнозина в Парламента са загрижени за правата на човека във Виетнам. Как тези споразумения ще подобрят нещата?

- Ние сме много загрижени за политическите затворници и сме подчертали пред виетнамските власти за значението на правата на човека. Виетнам отговаря по положителен начин и от този месец  делегация на Европейския парламент ще следи положението. Ние сме договорили също така създаването на делегация между Европейския парламент и Народното събрание във Виетнам. Разбира се, аз съм наясно, че чашата не е пълна, но призовавам моите колеги да дадат съгласието си, тъй като това споразумение е лост за подобряване на ситуацията. Виетнам ще трябва да спазва задължения в областта на трудовите условия, на опазването на околната среда и на правата на човека и ние ще следим за това.

- Ако Парламентът одобри споразуменията на 12 февруари, какви ще бъдат следващите стъпки?

- Споразумението за свободна търговия не се нуждае от одобрението на националните парламенти в ЕС. Комисията ще има мандат да го приложи незабавно. Пътят към нулеви мита и намаляване на немитническите бариери ще бъде постепенен, крайният резултат ще дойде до 2035 г. Що се отнася до инвестиционното споразумение, тъй като правосъдието е в компетенциите на държавите членки, това споразумение ще се нуждае от одобрение от всички парламенти на държавите членки и това ще отнеме известно време.

Интервю на Калина Върбанова,

Пресаташе

ЕП - София

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре