ЕП иска забраната за клониране на животни да обхваща тяхното потомство и вноса

ЕП иска забраната за клониране на животни да обхваща тяхното потомство и вноса
Европейският парламент засили клаузите в първоначалното предложение на Комисията за забрана на клонирането на животни за селскостопански цели, като включи в забраната потомството на такива животни и продукти, произхождащи от тях, включително и вноса в ЕС от други страни. Решението бе одобрено в пленарна зала на 8 септември с 529 гласа „за“, 120 гласа „против“ и 57 въздържали се.

Освен това Парламентът прие ограничения на вноса на животни от страни извън ЕС, тъй като в някои от тях клонирането за селскостопански цели е позволено. Така вносът на животни, на зародишни продукти и на храни и фуражи от животински произход няма да бъде позволен, освен ако не е придружен от сертификати, които да показват, че те не са получени от клонирани животни или от потомството на клонирани животни.

Депутатите цитират също резултати от изследвания на потребителите, които показват, че европейските граждани са против потреблението на храни от клонирани животни и от тяхното потомство и че повечето не одобряват използването на клонирането за селскостопански цели по етични съображения и във връзка с благополучието на животните.

С приетите от Парламента изменения законодателният акт се превръща в регламент, който трябва да бъде директно приложен в страните членки, вместо директива, която би изисквала приемането на национално законодателство. Парламентът също така разширява обхвата на забраната, която ще покрива всички животински видове, отглеждани и размножавани за селскостопански цели, а не само едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните животни, както предлагаше Комисията.

Пресслужба на ЕП
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре