ЕП приема препоръки за борбата с данъчните престъпления

ЕП приема препоръки за борбата с данъчните престъпления

Според евродепутатите отворени регистри на бенефициентите, защита за източниците на информация и правила за посредниците в ЕС са  задължителни в борбата с данъчните измами.

Мерките са сред 211 препоръки, направени от специалната комисия по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами (PANA). Евродепутатите подкрепиха мерките с 492 гласа „за“, 50 гласа „против“ и 136 „въздържал се“.

Най-важните предложения, направени от комисията PANA, са:

. Редовно обновявани, стандартизирани, взаимосвързани и обществено достъпни регистри на собствениците-бенефициенти на дружества, фондации, тръстове и подобни правни договорености;

. Нови правила,  регулиращи дейността на посредници като адвокати и счетоводители, които подпомагат прилагането на агресивно данъчно планиране, както и стимули за избягване на данъчните измами и укриването на данъци;

. Общо международно определение за офшорен финансов център, данъчно убежище, банкова тайна, некооперативна данъчна юрисдикция и страна с висок риск;

. Средства за подкрепа на източниците на информация, с които да се подсигури ефективната им защита и адекватна финансова помощ;

. Възпиращи санкции на национално и европейско равнище срещу банки и посредници, които съзнателно, умишлено и систематично участват в незаконни схеми за данъчно облагане или пране на пари;

. Постоянна анкетна комисия по модела на Конгреса на САЩ.

В други препоръки евродепутатите изразиха своето съжаление от факта, че няколко страни от ЕС са споменати в „Досиетата от Панама“ и посочиха липсата на политическа воля сред някои от държавите членки да напреднат в реформите и законовото им прилагане.

Законодателството на ЕС в областта на данъчната политика понастоящем изисква единодушие между държавите членки. Евродепутатите настояват това изискване да бъде заменено с гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета. Те също така искат радикална реформа на секретната група „Кодекс за поведение“, която изцяло да предефинира нейната управленска структура и прозрачност.

Докладът и препоръките на специалната комисия ще бъдат предадени на Съвета и Европейската комисия за разглеждане.

Това гласуване обобщава 18-месечната работа на специалната комисия, създадена през юни 2015 г. вследствие на разкритията от „Досиетата от Панама“. Целта на комисията е да се отстранят практиките, разкрити от огласените документи.

Информационно бюро на Европейския парламент за България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре