Регионална дискусионна среща „Европа, общо наследство-2020”

Регионална дискусионна среща „Европа, общо наследство-2020” Регионална дискусионна среща „Европа, общо наследство-2020” Регионална дискусионна среща „Европа, общо наследство-2020”

На 30.09.2020 по инициатива на РЕКИЦ“Читалища“, съвместно с Европа директно“-Смолян се проведе регионална дискусионна среща „Европа, общо  наследство – 2020“.

Участие взеха представители от Регионална библиотека „Николай Вранчев“- Смолян , Исторически музей „Стою Шишков“ -  Смолян, общински администрации и  читалища от областта. Срещата е по повод Европейските дни на наследството. Представени бяха част от интересните мероприятия, които читалищата са реализирали.

Дамите от Европейски информационен център „Европа директно“ разказаха за  Европейските дни на наследството и представиха отворени европейски програми, по които читалищата са избираеми. Обсъждаха се още и партньорски взаимоотношения при реализиране на бъдещи инициативи на читалищата. На срещата беше представена и книгата на Силва  Налбантян – Хачерян. „Нематериалното  културно  наследство-политики и практики за неговото опазване“.  

Ето и част от читалищните прояви:

Народно Читалище „Просвета – 1942”, село Лясково с иновативен проект - "Родова съкровищница". Учредена етнографска сбирка, където всеки род от Лясково  има сандъче със "скъпоценности" - родословно дърво, снимки, истории, песни, тъкани, ръкоделия и др.

НЧ „Балкански просветител 1871“- гр. Смолян, кв. Райково

Изучаване и представяне  на  музикални произведения от европейски композитори. Ученици от школата по пиано и цигулков ансамбъл „Виолина“ , представят  класически пиеси от Моцарт, Бах и Бетовен.

НЧ „Орфей 1947" с. Ерма река, общ. Златоград,  проведени две събития: „История в песни" – концерт  и  „Сърца, отдадени на красотата" - фото изложба на носии.

НЧ „Христо Ботев 2000“, гр. Рудозем

Участие в конкурс за снимка на народна носия „Букет от народности“.

НЧ „Христо Ботев-1871", община Смолян - Фото изложба  "Културни реализации- Минало, настояще и бъдеще".

НЧ  „Извор  -1920“ с. Арда , общ. Смолян  

Изложба на народни носии  и дейности по повод  100 годишния юбилей. /Фото-изложба, диск и вестник  за дейността на читалището през вековното си съществуване./.

Общинска администрация- Мадан-Презентация за Европейски дни на наследството представена в НЧ „Иван Вазов-1999“.

НЧ „Братан Шукеров – 1953”с. Върбина - „Седянка край огнището“ местни обичаи и с участие на деца - приемственост между поколенията.

НЧ „Съгласие1883“, с. Славейно - Мемориалната къща-музей “Проф. д-р Константин Чилов” село Славейно единственият  музей на лекар в България. През  месец септември  обявен свободен достъп до къщата музей по повод  Европейски дни на наследството 2020 г. В къщата музей, са  връчени  специално учредената награда „Проф. Константин Чилов” на най-добрите лекари-интернисти през годината.

Ден на отворени врати на Музейна сбирка-НЧ „Родопска просвета - 1923” град Девин

НЧ „Светлина 1925", с.Момчиловци - Отворени врати на културното наследство в Момчиловци. Обществена колекция - музейна сграда с.Момчиловци. На 25.09.2020 г. се проведе открит урок с възпитаниците от ТС „Етномагия”  на тема традиционните Момчиловски  носиии, запознаха се с историята на селото, бит, култура, занаяти и носии.

НЧ  „Георги С. Раковски – 1947“  -  с.  Мугла - Представяне   и  обсъждане на    книги от европейски автори - „ Клетниците“,   Виктор  Юго.

НЧ „Искра – 1997“ село Долен . Изложба на кукерски носии от региона.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре