ЕС изготви стратегия до 2020 г. относно наркотиците

ЕС изготви стратегия до 2020 г. относно наркотиците
Европейската комисия  изготви предложение за засилване на способността на Европейския съюз за предприемане на действия по отношение на „легалните дроги“ - нови психоактивни вещества, използвани като алтернатива на незаконните наркотични вещества, като кокаин и екстази.
Съгласно предложените от Комисията разпоредби вредните психоактивни вещества ще се изтеглят бързо от пазара, без различните им форми на законна промишлена и търговска употреба да бъдат изложени на риск. Предложенията бяха  внесени  след като Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) и Европол отправиха предупреждения относно мащабите на проблема и след публикуван през 2011 г. доклад, в който се констатира, че настоящият механизъм на ЕС за действия спрямо новите психоактивни вещества се нуждае от укрепване.
Стратегията на ЕС относно наркотиците за периода 2013—2020 г.  очертава приоритетите за политиката на ЕС в областта на наркотичните вещества. В нея появата и бързото разпространение на нови психоактивни вещества са определени като ново предизвикателство, на което трябва да се реагира енергично, включително чрез подсилване на съществуващото законодателство на ЕС.
През последните години в ЕС бе откривано средно по едно ново психоактивно вещество всяка седмица, като този брой се очаква да нарасне през идните години. От 1997 г. насам държавите членки са открили над 300 вещества, а за периода 2009-2012 г. броят им се е утроил (от 24 през 2009 г. на 73 през 2012 г.).
Съгласно действащия инструмент на ЕС,  Комисията може да предложи на държавите членки спрямо новите наркотици да се прилагат наказателноправни мерки. Благодарение на този механизъм по отношение на 9 вещества са били наложени ограничителни мерки и наказателноправни санкции. През 2010 г., Комисията предложи и постигна налагането на забрана в целия ЕС по отношение на подобния на екстази наркотик мефедрон, а в началото на 2013 г. - и на амфетаминоподобния наркотик 4-МА. През юни 2013 г. Комисията предложи да се забрани и синтетичния наркотик 5-IT.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре