Евродепутатите искат ускорена процедура за одобрение на пестициди с нисък риск

Евродепутатите искат ускорена процедура за одобрение на пестициди с нисък риск

Биологичните пестициди с нисък риск, включително продукти на базата на био-организми, феромони и етерични масла, могат да заменят тези, които вредят на околната среда и човешкото здраве. Евродепутатите се питат защо някои държави членки се колебаят или отказват да ги одобрят и призовават ЕК да предложи преразглеждане на правилата с цел ускоряване на процеса на тяхното одобрение.


В резолюция евродепутатите отбелязват, че използването на конвенционални продукти за растителна защита все по-често е тема на обществени дискусии поради потенциалните рискове, които те създават за човешкото здраве, животните и околната среда. Понастоящем само седем активни вещества, класифицирани като „вещества с нисък риск“, са одобрени в ЕС.

Освен това някои държави членки не са разрешили използването на продукти, съдържащи биологични активни вещества с нисък риск, поради установената им по-ниска ефикасност в сравнение със синтетичните химични пестициди, без да се отчитат ползите за биологичното земеделие от гледна точка на ресурсната ефективност и да се разглеждат здравната и екологичната цена на някои други продукти за растителна защита.


Евродепутатите призовават Комисията да представи, преди края на 2018 г. конкретно законодателно предложение с оглед на въвеждането на ускорена процедура за оценка, разрешаване и регистрация на биологични пестициди с нисък риск.


Евродепутатите отбелязват, че нежелани остатъци от пестициди може да се установят в почвата, водата и в определени селскостопански продукти от растителен или животински произход. Те смятат, че биологичните продукти за растителна защита с нисък риск могат да представляват жизнеспособна алтернатива на конвенционалните продукти за растителна защита и да допринесат за по-устойчиво селско стопанство, по-конкретно по отношение на продуктите с биологичен произход.


Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре