„Европа директно” - Смолян организира информационно събитие под надслов „Бъдещето в Европа”

Европейски информационен център „Европа директно”  Смолян организира информационно събитие за широката общественост под надслов „Бъдещето в Европа”, което ще се проведе на 1 октомври 2014 г. от 15 до 19 ч. на площад „Свобода” в гр. Смолян.
2014 година отново е обявена за Европейска година на гражданите и информацията, която ще получат смолянчани обхваща всички аспекти от политиките и дейността на институциите на ЕС, правата на гражданите, Стратегията за икономическо развитие „Европа 2020”, настоящи и минали проекти, съфинансирани от ЕС и реализирани в региона.
 Целта е да бъдат провокирани гражданите на Смолян да отправят своите въпроси и предложения към европейските институции и споделят виждането си за бъдещето в Европа.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре