Европейският парламент прие позицията си относно авторското право в цифровата ера  

Европейският парламент прие позицията си  относно авторското право в цифровата ера   

 

Позицията на Парламента за преговорите с държавите членки за постигането на окончателно споразумение беше приета с 438 гласа „за“ срещу 226 „против“, с 39 „въздържали се“.

Технологичните гиганти трябва да споделят печалбите си с артисти и журналисти

Много от измененията на ЕП към оригиналното предложение на Комисията имат за цел да гарантират, че артистите, или по-конкретно музикантите, изпълнителите и сценаристите, както и издателите на вестници и журналистите, получават възнаграждение за работата си, когато тя се използва от платформите за споделяне като YouTube или Facebook, както и от новинарски агрегатори като Google News.

Справедливо заплащане за артисти и журналисти, като същевременно се насърчават стартиращите предприятия

Позицията на Парламента засилва предложените планове на Комисията за поемането на отговорност от страна на интернет платформите и агрегаторите при нарушения на авторското право. Това ще важи и за кратки откъси, в които е показанa само малка част от текста на издателите на новини. На практика така формулираната отговорност задължава страните да заплащат на правоносителите за разпространяването на защитени с авторско право материали. Текстът на ЕП също така изрично изисква лично журналистите, а не само издателските им къщи, да се възползват от възнагражденията, произтичащи от това задължение за отговорност.

Защита на свободата на изразяване

Текстът включва разпоредби за гарантиране на авторското право онлайн, без да ограничава несправедливо свободата на изразяване, с която се характеризира интернет.

По този начин простото споделяне на връзки към статии, придружено от „отделни думи“, които ги описват, ще бъде изключено от ограниченията на авторското право.

Всякакви действия, предприемани от дадена платформа за проверка дали качването на информация не нарушава авторските права, трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да се избягва засичането на „произведения, които не нарушават закона“. Тези платформи допълнително ще бъдат задължени да установят бързи системи за обжалване (управлявани от екипа на платформата, а не от алгоритми), чрез които да могат да бъдат подавани жалби, в случай че даден материал е бил премахнат погрешно.

Уикипедия и платформи със софтуер с отворен код няма да бъдат засегнати

Текстът също уточнява, че качването на информация в онлайн енциклопедии с некомерсиални цели като Уикипедия или в платформи със софтуер с отворен код като GitHub ще бъдат автоматично изключени от изискванията за съобразяване с правилата за авторското право.

Повече права за автори и изпълнители при водене на преговори

Текстът на Парламента също така засилва преговорните права на авторите и изпълнителите, като им позволява да претендират за допълнително възнаграждение от страната, която експлоатира техните права, когато предварително договореното възнаграждение е „непропорционално“ ниско спрямо произтичащите облаги.

Текстът добавя, че тези облаги трябва да включват „непреките приходи“. Това ще даде право на авторите и изпълнителите да оттеглят или да прекратяват изключителните права върху лиценза за използване на тяхната работа, ако се приеме, че страната, която притежава правата за използване, не упражнява това право.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре