Информационната кампания относно забавяне на плащанията по програми на Европейския съюз

Информационната кампания относно забавяне на плащанията по програми на Европейския съюз
Какво представлява информационната кампания относно забавяне на плащанията?
Информационната кампания относно забавяне на плащанията е паневропейска информационна кампания, финансирана от Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия. Състои се от поредица семинари в държавите-членки на Европейския съюз, на които ще се акцентира върху нанесените щети върху предприятията в резултат на забавяне на плащанията и ще се разяснят нововъведените методи за борба с проблема.

Защо се провежда кампанията?
Всяка година в цяла Европа хиляди малки и средни предприятия (МСП) фалират, докато чакат да им бъдат платени фактурите. И все още забавянето на плащанията често се възприема от много фирми като напълно приемливо. Време е да се сложи край на тази вредна практика.

Целта на информационната кампания е да привлече вниманието на държавните органи, предприятията, представителите на съдебната власт и други заинтересовани страни върху проблема с забавянето на плащанията. Тя цели да подобри отношението на държавните власти и частния бизнес към плащането на фактури навреме и да предостави на фирмите информация относно нововъведените мерки за насърчаване на навременните плащания.

Забавянето на плащанията проблем ли е в България?
Да. Според последните финансови резултати от Индекса на европейските разплащания за 2013г. 7% от общия оборот ще бъде загубен в България през 2013 г. поради забавяне на плащанията. Средната продължителност на плащанията през същата година е 38 дни за сделки между фирми от частния сектор и 52 дни за сделки между държавни органи и предприятия.

Кои са новите мерки, които са въведени?
С цел, защита на фирмите в Европа, по-конкретно на малките и средни предприятия, срещу забавяне на плащанията ЕС прие на 16 февруари 2011 г. нова директива (указание към държавите-членки за въвеждането й в националното законодателство), известна като Директива относно забавяне на плащанията.

Директивата е част от Small Business Act, SBA - широкообхватен набор от мерки, създаден за улесняване на дейността на предприятията в Европа. Тя трябва да се транспонира в националното законодателство на държавите-членки до 16 март 2013 г.

Директивата цели подобряване на практиките на плащане при търговските сделки между предприятията, както и между предприятия и държавни органи. Основните разпоредби включват задаване на максимален период за получаване на плащанията за стоки и услуги, опростяване на процедурите за изискване на забавени плащания и установяване на санкции за забавяне на плащанията.

Според разпоредбите на директивата, длъжниците ще се принуждават да плащат лихва и да възстановяват на техните кредитори всички допълнителни разходи по събирането, ако не заплащат стоките и услугите навреме (30 дни за държавни органи и 60 дни за предприятия).

Къде мога да науча повече за забавянето на плащанията и въведените мерки за борба с тях?
Като част от Информационната кампания относно забавяне на плащанията ще се проведе информационен семинар в София на 24 октомври 2013 г., в Интер Експо Център, бул. “Цариградско шосе” 147, София 1784, България, 13:00 – 17:45.

Как да посетя семинара в България?
За да посетите това събитие, попълнете онлайн формуляра за регистрация на адрес

http://bit.ly/late-payment-bulgaria
За допълнителна информация, моля обърнете се към Мира Гатева на имейл адрес
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Имайте предвид, че участието в събитието е безплатно.
За допълнителна информация може да посетите и
ec.europa.eu/enterprise/late-payment-campaign

Източник:Представителство на Европейската комисия в България
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре