Стъпка за предпазване от рак предлага ЕП

Стъпка за предпазване от рак предлага ЕП

По-стриктни правила за по-добра защита на работниците от излагане на канцерогени и мутагени в работна среда бяха приети от Парламента. Правилата, които добавят 11 канцерогена към списъка с опасни вещества и преразглеждат граничните стойности за две вече включени, са насочени срещу основната причина за смъртност, свързана с трудовата дейност в ЕС. Целта е да се помогне да бъдат спасени до 100 000 човешки живота през следващите 50 години.

Граници на експозиция на работното място, тоест максималното количество вредни химични вещества (обикновено изразени в милиграми на кубичен метър въздух), на които работници могат да се излагат, са въведени за:

–        десет химични агента: 1,2-епоксипропан, 1,3-бутадиен, 2-нитропропан, акриламид, бромоетилен винилбромид, някои хромни (VI) съединения, етилен оксид, хидразин и о-толуидин, плюс огнеупорни керамични влакна; и

–        генериран от процеса прах от кристален силициев диоксид, създаден чрез добив, рязане или раздробяване на материали като бетон, тухли или камъни.

Новото законодателство също така преразглежда границите на експозиция за две вещества, които вече присъстват в списъка:

–        прах от твърда дървесина (получен чрез рязане или пулверизиране на дървесина); и

–        винилхлориден мономер, използван предимно за производство на PVC

Работодателите ще трябва да определят и оценят рисковете за работниците, изложени на тези вещества и да предприемат превантивни мерки.

Евродепутатите включиха в промените и задължение на Комисията да направи оценка на възможността за добавяне на репротоксични вещества, т.е. тези, които оказват влияние върху сексуалната функция и репродукцията, в списъка на опасните вещества до първото тримесечие на 2019 г.

Докладчикът Марита Улвског (С&Д, Швеция) каза: „Аз съм невероятно щастлива, че ЕС най-накрая успя да преработи директивата за канцерогените и мутагените. Отне повече от 10 години усилия, за да бъдат постигнати по-амбициозните ѝ цели. Работниците имат нужда да знаят, че са защитени и компаниите не се конкурират въз основа на тяхното здраве. ЕС има нужда от по-силна социална програма и това е добро начало. Ракът е най-голямата причина за смъртност на работното място и ние ще продължим да се борим с него“.

Директивата беше приета с 540 гласа „за“ срещу 6 „против“, 119 „въздържал се“. След като бъдат потвърдени от Съвета, новите правила ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни след това.

Ракът е водеща причина за смърт на работното място в ЕС. Годишно 53% от работните смъртни случаи са в следствие на рак, сравнени с 28% заболявания на кръвообращението и 6% респираторни заболявания. Най-често срещаните видове, в следствие на работната среда, са рак на белия дроб, мезотелиом (причинен от излагане на азбестови частици) и рак на пикочния мехур. 

Новите правила ще са в полза на работниците в строителния сектор, химическата, автомобилната, дървообработващата и мебелната промишленост, производителите на хранителни продукти и текстил, сектора на здравеопазването и болниците.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре