Контрол върху оръжията: ЕП изяснява правилата за лицензиране и предпазните мерки

Контрол върху оръжията: ЕП изяснява правилата за лицензиране и предпазните мерки
Държавите от ЕС ще трябва да въведат по-строг контрол върху оръжията, предназначени за стрелба с халосни патрони, за да се предотврати тяхното превръщане в бойни такива. Това се казва в измененията, внесени от Комисията по вътрешен пазар  към проекта за актуализация на Директивата на ЕС за огнестрелното оръжие. Одобрените от евродепутатите промени гарантират, че всяко огнестрелно оръжие, което е превърнато в оръжие, използващо халосни патрони, ще продължава да бъде обхванато от законодателството на ЕС за контрол върху оръжията. Така се затваря правната вратичка, която стана очевидна след миналогодишните терористични нападения в Париж.
 Директивата на ЕС за огнестрелните оръжия, която е в сила от 1991 година и е актуализирана през 2008 г., определя условията, при които частни лица могат законно да придобиват и притежават оръжия или да ги транспортират в друга държава членка на ЕС.      
 Някои държави от ЕС ще трябва да въведат по-строг контрол над акустичните огнестрелни оръжия за халосни патрони, смятат евродепутатите. Европейски стандарти, които гарантират, че деактивирането на всички огнестрелни оръжия е необратимо, бяха въведени през ноември миналата година, но многото технически въпроси ги правят трудни за прилагане. Тези технически въпроси са изяснени в текста на комисията.  Парламентарната комисия по вътрешния пазар ограничава „категория А“ до огнестрелни оръжия с определени характеристики, като например полуавтоматични огнестрелни оръжия, способни да изстрелват повече от 21 пълнителя без презареждане, ако презареждащото устройство с капацитет над 20 патрона е част от огнестрелното оръжие или е поставено в него, както и определени сгъваеми или телескопични огнестрелни оръжия.   
 „Лицата, занимаващи се със спортна стрелба, са разтревожени от проекта на Европейската комисия. Затова текстът на Парламента предлага държавите членки да могат да правят изключения за стрелци, ако те са членове на признат клуб за стрелба и участват в състезания“.   
Огнестрелни оръжия, които обикновено се използват за контрол на вредители, като например пушки .22 калибър, не са засегнати (те ще бъдат включени в „категория Б“ - огнестрелни оръжия, които подлежат на разрешение).
Предложените от евродепутатите изменения включват и изключения за военни лица, музеи и колекционери, но при строги условия.  Депутатите одобриха да има Национални системи за наблюдение, проследяване и споделяне на информация.
Максималният петгодишен срок на сертификатите за огнестрелни оръжия няма да засегне държавите с „продължителна“ система за наблюдение, се казва в текста, одобрен от парламентарната комисия.   
Цялата информация, необходима за проследяване и идентифициране на огнестрелното оръжие, ще трябва да бъде записвана за неопределен срок от време и достъпна за всички упълномощени органи. Евродепутатите също така въведоха правила, които задължават да има по-ефикасен обмен на информация между държавите членки.
Законодателната резолюция беше одобрена в парламентарната комисия с 27 гласа „за“, 10 „против“ и един „въздържал се“. Мандат за евродепутатите да започнат преговори със Съвета на министрите на ЕС ще бъде гласуван след лятната ваканция. След това преговарящият екип на Парламента, воден от г-жа Форд, ще започне дискусии със словашкото председателство на Съвета.
 
 Информационно бюро на Европейския парламент в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре