Коронавирус: евродепутатите призовават за солидарност

Европейски парламент

•          Признание за здравните работници, които се борят с коронавируса

•          Комплекти за изследване, маски и дихателни апарати трябва да бъдат произведени в ЕС и да могат да бъдат закупени от всички държави членки

•          Повече средства за съвместни изследвания за справяне с вируса

Европейският парламент обсъди ситуацията с COVID-19 с Европейската комисия и Хърватското председателство, като подчерта необходимостта от забавяне на разпространението му в Европа.

Стела Кириaкиду, европейски комисар за здравеопазване и безопасност на храните, заяви че COVID-19 представлява извънредна ситуацията за общественото здраве, която се изменя с всеки изминал час. Държавите членки трябва да се съсредоточат върху забавянето на разпространението на вируса, за да могат здравните системи да се справят с предизвикателството, а въздействието му върху икономиката и социалния живот да бъде ограничено доколкото е възможно.

Редица лидери на политическите групи на ЕП изразиха съчувствие към засегнатите от вируса хора и региони и възхищение от здравния персонал, който полага грижи за заразените.

Мнозина също така подчертаха необходимостта от солидарност от страна на ЕС и от повече средства за изследване на вируса. Необходимите медицински консумативи като комплекти за изследване, маски и дихателни апарати трябва да се произвеждат в рамките на ЕС и да бъдат на разположение на всички държави членки.

Някои евродепутати заявиха, че е необходимо да има обща европейска оценка на риска, за да се гарантира, че еднакви мерки ще се прилагат в райони с еднакво ниво на риск.

Нуждата от общи правила при влизане в Шенгенското пространство също беше повдигната от някои от тях.

Пресслужба ня Европейски парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре