Европейски информационен център „Европа Директно“ Смолян организира онлайн форум за възобновяемите енергийни източници

Европейски информационен център „Европа Директно“ Смолян организира онлайн форум за възобновяемите енергийни източници

Европейски информационен център „Европа Директно“ Смолян

Ви кани на онлайн форум  „Енергията от възобновяеми източници в контекста на политиката на сближаване за област Смолян“.

Събитието ще се проведе на 25 февруари от 14:30 ч. и може да бъде проследено чрез платформата zoom на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/85926573607

При интерес ще се радваме да се включите в дискусията и споделите мнението си по темата.

П Р О Г Р А М А

 „Енергията от възобновяеми източници в контекста на политиката на сближаване за област Смолян“

 

25 февруари 2021

Начало: 14:30 ч.

  1. Представяне и обсъждане на ползите, които политиката на сближаване е донесла за област Смолян в сферата на енергийната ефективност.

Презентатор: представител община Смолян

  1. Представяне на една от целите на политиката на сближаване за новия програмен период – По-зелена безвъглеродна Европа. Възобновяемите енергийни източници в контекста на Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“, одобрен от ЕС през 2018 г.
  2. Презентатор: „Европа Директно“ Смолян
  1. Как да станем енергийни граждани? – европейско и национално законодателство в сферата на възобновяемите енергийни източници.

                      Презентатор: Българска соларна асоциация

  1. Добри европейски и наши примери за превръщане на гражданите от потребители в производители на енергия.

                      Презентатор: Българска соларна асоциация 

  1. Дискусия

Край: 15:30 ч.

 

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре