Теми от седмицата в ЕП

Теми от седмицата в ЕП

Пестициди: Евродепутатите искат драстично намаляване на употребата на химически пестициди. Във вторник комисията по околна среда прие своята позиция относно мерките за осигуряване на устойчива употреба на пестициди и намаляване на употребата и риска от всички химически пестициди с поне 50% до 2030 г.

Икономическата комисия иска да подобри достъпа на МСП до пазарно финансиране. Във вторник комисията по икономически и парични въпроси прие промени в законодателството на ЕС, които ще позволят на малките и средни предприятия да получат достъп до източници на финансиране, различни от банкови заеми, и да адаптират своята структура на финансиране, когато нараснат.

Опаковки: нови правила на ЕС за намаляване, повторна употреба и рециклиране. Комисията по околна среда прие своите предложения за улесняване на повторната употреба и рециклиране на опаковките, за намаляване на ненужните опаковки и отпадъци и за насърчаване на използването на рециклирано съдържание.

Хуманитарна помощ: ЕС трябва спешно да увеличи своите бюджети за помощ. Комитетът по развитие изисква по-иновативен подход към хуманитарната помощ, като същевременно изразява загриженост относно необходимостта от основна помощ за настоящи и забравени кризи.

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре