Народно читалище „Бъдеще сега 2006“ в село Гудевица е номинирано за европейска награда

село Гудевица
Три са българските номинации за тазгодишното издание на Наградата за европейски гражданин на Европейския парламент (ЕП), предложени от български евродепутати.  Едната е на Народно читалище „Бъдеще сега 2006“ в смолянското село Гудевица Те ще бъдат оценени от национално жури и ще се състезават за място сред лауреатите заедно с кандидатури от всички 28 държави членки. Ето и номинациите: Георги Господинов, от името на Мария Габриел (ЕНП); Теодосий Теодосиев, от името на Илияна Йотова (С&Д) и Емил Радев (ЕНП); и Народно читалище „Бъдеще сега 2006“, от името на Илхан Кючюк (АЛДЕ).

Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин. Наградата има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области: насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство, както и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки на Европейския съюз (ЕС); улесняване на трансграничното сътрудничество, също в областта на културата; принос за укрепването на европейския дух; дейности, които дават конкретен израз на ценности, залегнали в Хартата на основните права на ЕС. Единствено членовете на ЕП имат право да издигат кандидатури – по една кандидатура годишно. Тя може да е на отделен гражданин, група граждани, асоциация или организация.

Национално жури, съставено от български членове на ЕП, ще подреди трите номинации по реда на своите предпочитания. Препоръките на националното жури се предават за разглеждане на Комисията по присъждането на Гражданската награда, която обявява крайното решение в края на ноември. След това, в края на годината, Информационното бюро на ЕП в България ще организира церемония за връчване на медала на българския носител на приза. По-късно ще се проведе и церемония в Брюксел.

Народно читалище „Бъдеще сега 2006“ в смолянското село Гудевица и екипът, който създава „Училище сред природата“,  работят усърдно в сферата на младежката дейност, образованието и активното гражданство в Европа. Екипът е изграден от млади, търсещи, позитивни и отговорни хора, които през годините са обучили над 600 деца. Чрез методите на неформалното образование, чрез учене през преживяване и игри, чрез приказки, песни, лагерни огньове, танци и предизвикателства, читалището  успява да върне усмивките и топлината не само на децата и младежите, но и на местните хора, които бяха загубили надежда, че в това забравено и от времето място, отново ще чуят детски смях. Мисията на екипа на читалището е да изгради общество от свободни в решенията си и отговорни за избора си хора, които реализират пълния си потенциал.

Пресцентър на „Европа Директно“ в Смолян по данни на Информационно бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре