Още 500 млн. евро за борба с младежката безработица до края на 2017

Още 500 млн. евро за борба с младежката безработица до края на 2017

Евродепутатите договориха голямо увеличение във финансирането на работни места
за младите. Парламентът одобри още 500 млн. евро за Инициативата за младежка
безработица като част от увеличение от 1,2 млрд. за периода 2017 – 2020 г.

Евродепутатите приеха с 574 гласа „за“ срещу 113 „против“, 2 „въздържал се“ добавянето на 500-те млн. евро към бюджета на ЕС за 2017 г.
В резолюцията си относно проекта за коригиращ бюджет 3/2017 те призовават Комисията и държавите членки да се погрижат всичките 500 млн. евро да бъдат усвоени до края на 2017 г.

Докладчикът Йенс Гайер (С&Д, Германия) каза: „Приветствам допълнителните средства за Инициативата за младежка заетост /ИМЗ/. Борбата с младежката безработица остава едно от основните предизвикателства пред ЕС, тъй като в някои региони тя е драстично висока. Затова и тазгодишните 500 млн. евро не могат да бъдат краят. Парламентът ще продължи да се бори за повече финансови средства за борба с младежката безработица.“

През април 2017 г. евродепутатите подкрепиха ревизия на дългосрочния бюджет на ЕС. Това доведе до допълнителни 6 млрд. евро за работни места, растеж и борба с миграцията, включително 1,2 млрд. евро за ИМЗ в периода 2017 – 2020 г.
Инициативата за младежка заетост беше стартирана през 2013 г. с цел подпомагането на младежи, които не учат, не се обучават и нямат работа. Те трябва да са под 25-годишна възраст и да живеят в регион, в който младежката безработица е била над 25% през 2012 г.

Според Европейската комисия от 2013 г. насам ИМЗ е предоставила пряка помощ на над 1,4 млн. младежи (цифрите са от октомври 2016 г.). Доклад относно първите резултати от ИМЗ беше публикуван през октомври 2016 г.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре