Парламентът подкрепи обозначаването на произхода на месото в преработените храни

Парламентът подкрепи обозначаването на произхода на месото в преработените храни
Произходът на месото, използвано като съставка в преработените храни, като например  лазанята, трябва да бъде обозначен на етикета, заявиха евродепутатите. Те призоваха Комисията, която публикува доклад по въпроса в края на 2013 г., да предложи законодателни промени, за да се възстанови доверието на потребителите след скандала с конското месо и други случаи на измами с храни.

Резолюцията, която беше приета с 460 гласа, срещу 204 „против“ и 33 „въздържал се“, призовава в законодателното си предложение Комисията да се придържа към доклада си от 2013 г., според който трябва задължително да се посочва страната на произход на месото, използвано в преработените храни, за да се гарантира прозрачност по цялата хранителна верига и по-добро информиране на европейските потребители, за да се възстанови доверието им.

„След скандала с конското месо, сега зависи от нас да си върнем доверието на потребителите. Ние искаме Комисията да излезе със законодателно предложение за задължително поставяне на страната на произход на етикетите, тъй като това ще помогне да се увеличи прозрачността и да се осигури ясна и пълна информация за потребителите“, заяви председателят на Комисията по околна среда Джовани Ла Виа. „Разбира се трябва да гарантираме, че това няма да доведе до допълнителна тежест за малките и средни предприятия от сектора“, добави той.

Депутатите изразиха загрижеността си за вредите, които хранителните измами нанасят на потребителското доверие и здраве, както и на функционирането на хранителната верига и на цените на селскостопанска продукция.

Европейските депутати подчертаха, че Докладът на Съвета (от 17.12.2013 г.) признава, че 90% от запитаните потребители считат за важно произходът на месото в преработените храни да бъде упоменат на етикета. Това е един от факторите, които повлияват на потребителското поведение, посочиха депутатите.

 Източник: Българска редакция на Пресслужбата на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре