Повишаване на сигурността по външните граници на ЕС: евродепутатите гласуваха за подобряване на базата данни на ЕС за визовата информация

Повишаване на сигурността по външните граници на ЕС: евродепутатите гласуваха за подобряване на базата данни на ЕС за визовата информация

Визовата информационна система (ВИС) е база данни на ЕС, където властите в държавите членки могат да правят проверки на граждани на държави извън ЕС, които се нуждаят от виза за пътуване до Шенгенското пространство. Реформата ще позволи информационната системата да бъде надградена, за да отговори по-добре на променящите се предизвикателства по отношение на сигурността и миграцията и да подобри управлението на външните граници на ЕС.

Евродепутатите предлагат реформата на базата данни да включва:

. задължителни проверки на сигурността във всички бази данни на ЕС за откриване на кандидати за визи, които използват множество идентичности и идентифициране на всеки, който представлява риск за сигурността или незаконната миграция;

. към базата данни да бъдат добавени дългосрочни визи, включително т.нар. златни визи, и разрешения за пребиваване, за да се запълнят пропуските в информацията за сигурността;

. да бъде намалена възрастта за получаване на пръстови отпечатъци и изображения на лицето на непълнолетни от 12 на 6 години, за могат да бъдат идентифицирани и проследени изчезнали деца и да бъдат установени семейни връзки; няма да бъдат изисквани отпечатъци от лица над 70-годишна възраст;

. по-добър достъп на Европол и правоприлагащите органи до данните от ВИС за идентифициране на жертвите на престъпления или за постигане на напредък в разследванията на тежки престъпления или тероризъм.

Докладчикът Карлуш Куелю (ЕНП, Португалия) каза: „Днес одобрихме ВИС, която запълва информационните пропуски в нашата стратегия за сигурност. Златните визи ще бъдат проверявани както никога досега в Европа. Проверките за сигурност ще бъдат хармонизирани на целия континент, като ще се засили сътрудничеството между консулските органи, граничните служители и полицейските служители. Ще имаме по-добри инструменти за връщане на нелегални мигранти. Ще предотвратим трафика на деца и ще имаме по-добри възможности за идентифициране на престъпници и терористи. Тази ВИС ни подготвя по-добре за предизвикателствата на бъдещето."

Парламентът прие позицията си относно реформата на Визовата информационна система с 522 гласа „за“, срещу 122 гласа „против“ и 31 „въздържал се“. Преговарящите от Парламента и Съвета трябва да договорят окончателния текст на законодателството.

Визовата информационна система подпомага от 2011 г. визовите, граничните и миграционните власти при проверките на граждани на държави извън ЕС, които се нуждаят от виза, за да пътуват до Шенгенското пространство. Държавите членки обработват около 18 милиона молби за краткосрочни шенгенски визи годишно. През август 2018 г. в системата има регистрирани над 60 милиона заявления за визи и 40 милиона отпечатъци.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре