Права на жените: ЕП призовава да се противодейства на отстъплението по отношение равенството между половете

Права на жените: ЕП призовава да се противодейства на отстъплението по отношение равенството между половете
 • Евродепутатите определиха своите приоритети за предстоящата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
 • Призовават ЕС да предприеме решителни действия срещу всички мерки, накърняващи правата на жените

Европейският парламент определи своите приоритети преди 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (UNCSW64), която ще се проведе през март в Ню Йорк.

В резолюция, приета с 463 гласа „за“, 108 „против“ и 50 „въздържал се“, евродепутатите изразяват съжаление, че много от предизвикателствата, определени от Пекинската декларация и платформа за действие преди 25 години, продължават да са актуални и днес.

Те призовават Съвета на ЕС да осигури единна позиция на ЕС и да противодейства на отстъплението по отношение равенството между половете и на всички мерки, подкопаващи правата на жените.

Определяйки своите приоритети за предстоящата сесия на UNCSW през март, евродепутатите призовават за мерки за засилване на икономическото и политическото овластяване на жените:

 • по-голямо приобщаване на жените в пазара на труда;
 • повече подкрепа за женското предприемачество;
 • премахване на разликата в заплащането между половете (16%) и пенсията (37%);
 • благоприятстване на равното поделяне на отговорностите между мъжете и жените, свързани с полагането на грижи;
 • насърчаване на образованието за момичета и на по-голямото им участие в професии в областта на НТИМ (науки, технологии, инженерство и математика);
 • насърчаване на балансирано представителство между половете на всички нива на вземане на решения и;
 • отблокиране в Съвета на ЕС на Директивата относно жените в управителните съвети.

За да се засили защитата на жените, ЕС трябва:

 • спешно да приключи ратификацията от страна на ЕС на Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени;
 • да осигури разпределяне на адекватни ресурси за борба с насилието, основано на пола и защита на жертвите, и;
 • да предостави защита и насърчаване на правата на групи, страдащи от множествени и междусекторни форми на дискриминация, напр. жени с увреждания, чернокожи и цветнокожи жени, жени мигранти и ЛГБТИК лица.

ЕС трябва да действа глобално чрез:

 • насърчаване и подкрепа за включването на специална глава относно равенството между половете във всички бъдещи търговски и инвестиционни споразумения на ЕС;
 • осъждане на американското правило за „глобално блокиране“, което намалява финансирането на САЩ за международни организации, ако те предоставят или лобират за услуги, свързани с аборт;
 • значително подпомагане на финансирането на сексуалното и репродуктивно здраве и права, и;
 • насърчаване на по-голямо участие на жените в действия срещу климатичните изменения, мироопазването, изграждане на мира и медиация.

Пекинската декларация беше приета от ООН в края на четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г. с цел да бъде обявен набор от принципи за равенството на мъжете и жените. Платформата за действие призова за стратегически действия в области като икономика, образование, здравеопазване, борба срещу насилието и вземане на решения.

Предстоящи събития в ЕП: „Дългият път към равенство между половете: какво остава да бъде направено? “

Журналистите са поканени на семинар на 4 март в Брюксел, посветен на 25-годишнината от Пекинската декларация. На следващия ден комисията на ЕП за права на жените и равенство между половете ще организира среща с национални депутати по случай 25-ата годишнина от Пекинската декларация. Делегация на членовете на комисията на ЕП за права на жените ще присъства на UNCSW64 в Ню Йорк, 16-18 март.

Пресслужба на Европейски парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре