Ще има по-високи компенсации при закъснения на железопътния  транспорт в ЕС

Ще има по-високи компенсации при закъснения на железопътния  транспорт в ЕС
Евродепутатите одобриха повече права за пътниците, използващи железопътен транспорт. Те включват по-висока компенсация при закъснение и по-добро съдействие за хора с ограничена подвижност. Само 5 държави членки на ЕС към момента прилагат изцяло изискванията на ЕС за права на пътниците. Това са Белгия, Дания, Италия, Холандия и Словения.

Правилата относно правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, са в сила от 2009. Гласуването на промените е важна стъпка към допълването и подобряването на тези правила. Евродепутатите подкрепиха увеличение на компенсациите, което означава, че пътниците ще могат да поискат 50% от цената на билета при закъснения между 60 мин и 90 мин, в допълнение на правата им за продължаване на пътуването или промяна на маршрута. Пътниците ще имат право на 75% от цената на билета при закъснение между 91 мин и 120 мин и 100% от цената на билета при закъснения повече от 121 мин.

Според сегашните правила, пътниците могат да поискат компенсация до 25% от цената на билета при закъснение между 60 мин и 119 мин и до 50% при закъснение от 120 мин или повече.

Според предложените промени, повече информация за правилата на пътниците ще бъдат налични на гарите и във влаковете, а също така ще бъде отпечатана на билетите, за да бъдат пътниците по-добре осведомени за правата им и да могат да търсят правата си преди, по време и след пътуване.

Евродепутатите също направиха по-ясни правилата, с които се осигурява безплатно съдействие за пътници с ограничена подвижност и хора с увреждания на гарите. Съгласно новите изменения железопътните оператори и управителите на гарите ще бъдат отговорни за навременното пълно компенсиране на пътниците, ако са причинили загуба или повреда на оборудването за придвижване или са загубили или ранили животни, обучени да подпомагат хората с увреждания.

За да помагат за популяризирането на колоезденето, както новите, така и обновените влакове, трябва в бъдеще да имат добре обозначено място за транспортиране на велосипеди, казват членовете на ЕП.

Те също така подкрепиха по-ясни срокове и процедури за обработка на жалбите и еднакво прилагане на правилата на ЕС за правата на пътниците, използващи железопътен транспорт. Предложените изменения ще трябва да се гласуват от всички членове на Европейския парламент.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре