Различни мнения в Европарламента за ГМО

Различни мнения в Европарламента за ГМО
Парламентът отхвърля предложението за национални забрани за внос на ГМО. Това бе проект за норма, разрешаваща на страните от ЕС да ограничат или забранят продажбата и употребата на своя територия на ГМ храни или фуражи, одобрени от ЕС.  Евродепутатите смятат, че предложението може да се окаже неприложимо и да доведе до въвеждането на граничен контрол между страните, които са „за“ и „против“ ГМО.

„Днешният вот даде ясен сигнал на Европейската комисия. Това предложение би преобърнало с главата надолу всичко, което е постигнато с единния пазар и митническия съюз“, каза председателят на Комисията по околна среда Джовани Ла Виа (ЕНП, Италия), чиято препоръка за отхвърляне на предложението беше приета с 577 гласа „за“, 75 „против“ и 38 „въздържал се“.

„Аз вярвам, че това предложение би могло да доведе до негативни последици за земеделието в ЕС, тъй като то е силно зависимо от протеини от ГМО източници. Би могло да има и непреки негативни последици за вноса. Накрая, съществуват даже и опасения, дали това предложение е възможно да се приложи, защото в ЕС няма граничен контрол“, заключи докладчикът.

Предложението, което щеше да даде на страните членки на ЕС правото да ограничат или забранят използването на одобрени от ЕС генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, беше представено от Европейската комисия на 22 април 2015 г.

Комисията  искаше това предложение да последва примера на друга европейска норма, тази за отглеждане на ГМО, която влезе в сила в началото на април тази година. Тя дава на страните членки правото да забранят отглеждането на своята територия на ГМО, одобрени от ЕС.

Само че за разлика от отглеждането, което по необходимост се извършва на територията на някоя страна, търговията с ГМО пресича граници. Това означава, че прилагането на национална забрана за продажба и ползване би била трудна или невъзможна, без да се въведе граничен контрол на вноса.

Комисарят по здравеопазване и сигурност на храните Витенис Андриукаитис заяви, че Комисията няма да оттегли предложението, което ще бъде обсъдено от Съвета на министрите.

Българска Пресслужба в ЕП
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре