Регионален дискусионен форум на ЕП в Смолян се проведе на 8 юни

Регионален дискусионен форум на ЕП в Смолян се проведе на 8 юни

Целенасочена подкрепа за планинските региони – възможности и проблеми“ бе темата на регионален дискусионен форум на Европейския парламент, който се проведе в Смолян на 8 юни 2018 г. Форумът в Смолян включва също така и поредица от различни прояви – фотографска изложба за 30-годишнината на наградата „Сахаров“, прожекция на носителя на наградата за кино ЛУКС филм „Тони Ердман“.

Дискусия с български евродепутати

Основното събитие в рамките на регионалния форум бе дискусията с български членове на ЕП, която се проведе в Сесийната зала на община Смолян. Участници в нея бяха евродепутатите Владимир Уручев (ЕНП) и Момчил Неков (С&Д), Димитър Събев, журналист и експерт по устойчиво регионално развитие, и Стоилко Апостолов, управител на Фондация за биологично земеделие „Биоселена“. Темите на панелната дискусия включваха: увеличаване на възможностите за устойчив поминък в планинските региони, приоритетни отрасли или диверсификация на стопанските дейности, стимулиране на предприемачеството в планинските региони и външни инвестиции, предизвикателства пред планинския и алтернативния туризъм, ползите от въвеждането на термин за качество „планински продукт“, успешни практики за противодействие на демографските проблеми и обезлюдяването.

Събитието бе открито от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България, и Николай Мелемов, кмет на община Смолян. Присъстващите в залата имаха възможността да зададат своите въпроси към евродепутатите.

Развитието на планинските региони има нужда от „целенасочена подкрепа, не само под формата на държавни политики, но и на конкретни проекти“, отбеляза Владимир Уручев (ЕНП, България). По този начин ще се увеличат възможностите и ще се улесни свързаността между планинските региони и по-големите, местни и европейски, пазари.

Момчил Неков (С&Д, България) призова за следващия програмен период „10% от средствата, получени по линия на Кохезионната политика да бъдат отделени за развитие на планинските региони, като неделима част от земеделското стопанство“. Той изяви надежда в бъдеще да има един по-различен подход към планинските региони и достъпа им към европейско финансиране и европейско подпомагане.

Експертите изложиха предизвикателствата, които стоят пред развитието на региона и дадоха пример за добри практики от България и други държави от Европа и света. Те изтъкнаха изключителното богатство, което притежава регион Смолян и изразиха съжаление, че не може да използва икономическия си потенциал, въпреки сериозната мотивираност на местно ниво.

В събитието взеха активно участие представители на местните власти и неправителствени организации, граждани и ученици от региона, както и  журналисти от областите Смолян и Кърджали. Обсъдиха се теми като преразпределяне на средствата по кохезионна политика, развитие на инфраструктурата на региона, бъдещето на Програмата за развитие на селските райони.

Част от регионалните европейски събития в Смолян бе изключително полезният журналистическия семинар, който се проведе  в зала „Ротари“ на хотел „Кипарис Алфа“. Представители на регионалните медии  в Смолян и Кърджали  бяха запознати с приоритетни теми от дневния ред на Европейския парламент. Бяха дадени и практически насоки при отразяването на работата на европейските институции. В семинара участваха  Владимир Уручев, член на Европейския парламент (група на ЕНП), Момчил Неков, член на Европейския парламент (група на С&Д), Ралица Ковачева, журналист, преподавател в Софийския  университет - Факултет по журналистика и масова комуникация, и Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото за връзки на Европейския парламент в България. Модератор на семинара бе  Биляна Църноречка, пресаташе на Европейския парламент.

Фотографска изложба „Те защитават нашите свободи“ и филмова прожекция на „Тони Ердман“

Творби на четирима изтъкнати фотографи, свързани с темите свобода на мисълта, свобода на изразяването, борба с дискриминацията и борба с насилието над жени, бяха изложени от 7 до 9 юни във фоайето на Родопския драматичен театър в Смолян. Изложбата, посветена на 30-годишнината на наградата „Сахаров“ на ЕП, е съвместна инициатива на Парламента и световноизвестния международен фотографски колектив „Магнум“ и отразява живота на четирима защитници на правата на човека от различни краища на света.

В кино „Арена“ – Смолян бе прожектиран филмът „Тони Ердман“, носител на наградата за кино ЛУКС на ЕП през 2016 г. и претендент за чуждоезичен „Оскар“ през 2017 г. Лентата е копродукция на Германия, Австрия и Румъния и е третият игрален филм на режисьора Марен Аде. „Тони Ердман“ изследва съвременната корпоративна култура с помощта на сложните взаимоотношения между един полу-пенсиониран баща, който обича да си прави майтапи, и неговата дъщеря работохоличка. Този „уникален портрет на отчуждени, но взаимно потискащи се баща и дъщеря е хуманен, забавен триумф“, чрез който „Аде разглежда много по-широк спектър на съвременното поведение и нрави“ („Variety“)

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Снимки: Европейски информационен център „Европа Директно“ - Смолян

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре