EП одобри по-строги правила срещу прането на пари

EП одобри по-строги правила срещу прането на пари
. Ще има достъп до регистрите и проследяване на паричните преводи

Действителните собственици на фирми трябва да фигурират в централни регистри на страните членки, които да са достъпни както за отговорните институции, така и за разследващи журналисти. Това предвиждат нови правила, съгласувани със Съвета на ЕС и одобрени от Европейския парламент на 20 май. Новата директива има за цел да подсили борбата с прането на пари, с данъчните измами и финансирането на тероризма. Одобрени бяха и нови правила за по-лесно проследяване на паричните преводи. Годишно прането на пари възлиза на 2,5% от световния БВП.

Четвъртата директива срещу изпирането на пари за първи път ще задължи страните членки да поддържат централни регистри с имената на действителните собственици на търговски дружества и други юридически лица, както и на тръстове. Първоначалното предложение на ЕК не включваше създаването на такива регистри, разпоредбата беше предложена от евродепутати по време на преговорите.

Директивата изисква също така банките, одиторите, адвокатите, агентите на недвижими имоти и казината да бъдат по-бдителни за съмнителни транзакции, извършвани от техните клиенти.

Националните регистри ще бъдат достъпни за компетентните органи и техните отдели за финансово разузнаване (без никакви ограничения), за „задължени субекти“ (като например банки, които извършват комплексна проверка на клиентите си) и за граждани (въпреки че публичният достъп може да се разрешава след онлайн регистрация и заплащане на административна такса).

За да получи достъп до регистъра, всеки гражданин или организация (например разследващи журналисти или неправителствени организации) при всеки случай трябва да докаже „законен интерес“ за предполагаемо пране на пари и финансиране на тероризма и за предшестващи престъпления като корупция и данъчни измами.

Тези лица могат да получат достъп до информация за името на действителния собственик, месец и година на раждане, националност, държава на пребиваване и детайли за собствеността. Изключения за правото на достъп са възможни, но само „в отделни случаи и при изключителни обстоятелства“.

Информацията за тръстове в националните регистри ще бъде достъпна само за отговорните институции и „задължени субекти“.

Текстът предвижда специални правила за информацията, отнасяща се до политически значими личности, т.е. хора, изложени на по-висок риск от корупция, заради заеманите от тях политически позиции. Това включва президенти, членове на правителството, върховни съдии, депутати, както и членовете на техните семейства.

Когато налице са такива високо рискови бизнес отношения с подобни лица, трябва да се предприемат допълнителни мерки, като например да се установи източникът на богатството и на средствата, се посочва в директивата.

Членовете на Европейския парламент одобриха също и регламент за паричните преводи, който цели да подобри възможността за проследяване на платците и получателите на средствата и техните активи.

Пресцентър на "Европа Директно" в Смолян по информация на българската редакция на ЕП
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре