С 20% се е повишил интересът на българските медии към теми, свързани с Европейския парламент през 2013 г.

С 20% се е повишил интересът на българските медии към теми, свързани с Европейския парламент през 2013 г.
Медийният доклад „Европейският парламент в българските медии през 2013 г.“ , изработен от фондация „Медийна демокрация“ по поръчка на Информационното бюро на Европейския парламент, бе представен днес в конферентната зала на Дома на Европа в София на „Г.С. Раковски“ 124. Според него интересът на българските медии към теми, свързани с Европейския парламент и неговите представители, значително се повишава. Като цяло, през изминалата година медиите отделят по-голямо внимание на евродепутатите, отколкото на Европейския парламент като институция и среда за формиране на европейски политики, въпреки че през втората половина на годината двете тенденции почти се изравняват.

През 2013 г. интересът на българските медии към теми, свързани с Европейския парламент и неговите представители, се е повишил с 20% в сравнение с предходната 2012 г., като най-силно изразен е интересът през второто и четвъртото тримесечие на 2013 г.. Също така, информационният масив съдържа концентрирано присъствие на българските политици, които не са членове на ЕП, но влизат в диалог с представители на институцията.

Структурата на медийното отразяване е силно централизирана, като медиите, базирани в София, са с по-голяма тежест за информираността на гражданите за работата на ЕП. Същевременно, интересът от страна на регионалните медии рязко се засилва тогава, когато се организират събития на местно ниво или когато депутатите, избрани от съответните региони, поддържат добри връзки с локалните медии. Неутралният тон и тематичното разнообразие при представянето на европолитиката са валидни за ограничен кръг от по-качествени медии. Липсва еднозначност на отношението към ЕП: понякога „Европа“ означава подкрепа, а друг път ограничения и заплахи.

Като цяло, медийното съдържание през 2013 г. е силно доминирано от новини за вътрешнополитическата ситуация в страната, като подобни теми предизвикват напрегнати дебати с активното участие на евродепутати. Няколко пъти през годината вътрешнополитически проблеми стават обект на дискусия в рамките на ЕП. „Изкривяването“ на европроблематиката по посока на вътрешнополитическите теми не е равномерно през 2013 г. Процесите на национално ниво в много по-голяма степен са обект на медийно внимание през първата половина на годината, отколкото през втората, когато централно място в дневния ред на медиите започва за заема темата за предстоящите избори за Европейски парламент.

През 2013 г. тонът и посланията, с които медиите обръщат темата за предстоящите избори за Европейски парламент, създават очаквания за една специална предизборна кампания. Медийната картина очертава три нива на значимост на евровота. Първо, във вътрешнополитически план изборите за ЕП ще дадат ясен знак за електоралните нагласи в страната, което от своя страна би могло да потвърди или да преобърне статуквото. Второ, новоизбраният Европесйки парламент ще утвърди избора на следващия председател на Европейската комисия, което удвоява тежестта на вота като предпоставка за бъдещите конфигурации в Европейския съюз. И трето, на общоевропейско ниво изборите се очертават като решителна и съдбовна за ЕС битка между еврооптимизма и евроскептицизма – така поне вещаят по-ефектните медийни прогнози.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре