Трафик на хора: По-строги мерки за защита на жените, децата и мигрантите

Трафик на хора: По-строги мерки за защита на жените, децата и мигрантите

•         Борба с безнаказаността, криминализиране на използването на сексуални услуги от жертвите

•          Предимно интернет, социални медии и нови технологии са използвани за набирането на жертви на трафик

•          Търсещи убежище лица, бежанци и мигранти, особено жени и непридружени малолетни и непълнолетни лица, са особено засегнати от трафика на хора

•          COVID-19 влошава ситуацията

Според  Европейския парламент използването на сексуални услуги от жертви на трафик трябва да бъдe криминализиранo, необходими са по-сериозни мерки за справяне с разпространението му.

В доклад, приет с 571 гласа „за“ , 61 „против“ и 59 „въздържал се“, Парламентът дава оценка на Директивата на ЕС за борба с трафика на хора от 2011 г. и призовава за по-строги мерки срещу всички форми на трафик, с фокус върху защитата на жените, децата и мигрантите. Евродепутатите изразяват съжаление във връзка с липсата на сравними и подробни данни за мащаба на трафика в целия ЕС и настояват за засилване на сътрудничеството между държавите членки за борба с престъпленията, които са често транснационални.

Фокус върху сексуалната експлоатация и жертвите в несигурно положение

Сексуалната експлоатация продължава да бъде най-разпространената и докладвана форма на трафик на хора в ЕС, като засяга предимно жени и момичета, и се извършва предимно от мъже. Докладът призовава Комисията да измени Директивата за борба с трафика на хора, за да се гарантира, че държавите членки изрично криминализират „съзнателното използване“ на услуги, предоставяни от жертви на трафик.

Лицата, търсещи убежище, бежанците и мигрантите, особено жените и непридружените малолетни и непълнолетни лица, са особено уязвими на трафик, предупреждават членовете на ЕП. Те подчертават много малкия брой регистрирани жертви в процедурите за международна закрила и призовават държавите членки да гарантират, че процедурите за борба с трафика на хора и за предоставяне на убежище са взаимосвързани. Парламентът отправя критики, че специалните нужди на жертвите като ЛГБТИ лица, хора с увреждания и хора от расиализирани групи, включително ромите, често се пренебрегват.

Използване на социалните медии и цифровите технологии

 

Интернет, социалните медии и новите технологии се използват за набиране и привличане на потенциални жертви на трафик, включително деца. В тази връзка, евродепутатите призовават Комисията и държавите членки да разгледат въпроса за използването на онлайн технологии както за разпространението, така и за предотвратяването на трафика.

Освен това Парламентът:

•          Подчертава, че почти една четвърт от жертвите са деца и призовава държавите членки да разработят конкретни мерки за тяхната защита и подкрепа;

•          Отбелязва, че експлоатацията на жертвите на трафик може да приеме различни форми, като например трудова експлоатация, принудителна просия, принудителни и фиктивни бракове, принудителна престъпност, както и продажба на бебета, отстраняване на органи и незаконно осиновяване;

•          Предупреждава, че положението на жертвите на трафик се е влошило от началото на кризата от COVID-19 и посочва увеличения брой онлайн реклами, показващи жертви на трафик и търсенето на детска порнография.

Цитати

 

Съдокладчикът Хуан Фернандо Лопес Агилар (C&Д, Испания) коментира: „Това престъпление се е увеличило в резултат на кризата с COVID-19 и все повече онлайн инструменти се използват за примамване на хора. Призоваваме Комисията да преразгледа Директивата за борба с трафика на хора, така че всички държави членки изрично да криминализират използването на услуги, предоставяни от жертви на трафик. Трябва да подкрепяме и помагаме на жертвите и да прекратим културата на безнаказаност, свързана с това транснационално престъпление.“

„Трафикът на хора нарушава правото на живот, физическата и психическата неприкосновеност, сексуалната свобода и човешкото достойнство. Той дехуманизира хората и ги превръща в предмети за продажба. Насочен е предимно към жени и момичета с цел сексуална експлоатация, които са обект на трафик от страна на мъже. Обезпокоителното нарастване на трафика на деца засяга по-специално недокументираните мигранти. Призоваваме Комисията да преразгледа Директивата за борба с трафика на хора, така че държавите членки изрично да криминализират използването на услуги, предоставяни от жертви на трафик“, заяви съдокладчикът Мария Сорая Родригес Рамос (Renew, Испания).

Бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре