Сградата „Пол-Анри Спаак“ на Европейския парламент

Сградата „Пол-Анри Спаак“ на Европейския парламент
Бюрото на Европейския парламент обсъди изводите от проучването на състоянието на сградата на Парламента „Пол-Анри Спаак“ в Брюксел в съответствие с жизнения ѝ цикъл.
Дискусията беше съпроводена от презентация на техническата оценка, изготвена от г-н Балош, технически директор на френския Център за строителни науки и инженерство, който отговори и на последвалите специфични въпроси по темата.
В резултат на проведената дискусия и основавайки се на техническите анализи, Бюрото възложи на Генералния секретар да представи на по-късен етап детайлни предложения за възможни решения за ремонта на сградата „Спаак“. Предложенията трябва да отразяват всички обсъдени потенциални възможности, включително възможността да не се предприемат никакви действия, сградата да се реновира или да се реконструира. Предложенията трябва да бъдат съпроводени от подробни оценки на приложимостта на проектите и по-специално от гледна точка на продължителността и цената им, както и да адресират всякакви релевантни юридически въпроси и най-вече по отношение на поемането на отговорност.
Бюрото възложи на Генералния секретар да продължи да взима всички необходими мерки за осигуряване на сигурността и безопасността на сградата и на персонала до окончателното приключване на проучванията и последващото от тях решение.
 
 Информационно бюро на Европейския парламент за България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре