Участието в избори трябва да бъде по-лесно за европейците от друга държава членка

Участието в избори трябва да бъде по-лесно за европейците от друга държава членка

•          Около 11 милиона европейци на възраст за гласуване пребивават в друга държава членка

•          Тези граждани са изправени пред няколко пречки, когато искат да участват в европейски и общински избори

•          Регистрацията на гласоподавателите трябва да бъде възможна при регистрация като резидент

•          Информацията за гласоподавателите и кандидатите трябва да бъде многоезична и навременна

ЕП подкрепи предложенията за подобряване на положението на гражданите на ЕС, които живеят в друга държава членка и желаят да гласуват или да се кандидатират на европейски и местни избори.

Парламентът прие две тясно съгласувани предложения относно избирателните права на гражданите на ЕС, пребиваващи в друга държава членка, във връзка с европейските и общинските избори. Предишният доклад на Дамиан Бьозелагер (Зелените/ЕСА, Германия) беше приет с 500 гласа „за“, 143 „против“ и 9 „въздържал се“. Последният от Йоахим Бруджински (ЕКР, Полша) беше приет с 504 гласа „за“, 79 „против“ и 69 „въздържал се“.

Парламентът призовава за премахване на така наречените разпоредби за „дерогация“, които позволяват на държава членка да ограничи избирателните права на гражданите на други държави от ЕС, когато те представляват повече от 20 % от всички граждани на ЕС, пребиваващи на нейна територия. Трябва да бъде премахната и възможността за запазване на висши позиции в местното самоуправление за собствените си граждани, казват евродепутатите.

Освен това членовете на ЕП изискват задължителни правила относно:

 Системи за проактивно протичане на регистрацията на гласоподавателите, веднага след като гражданинът се регистрира като пребиваващ в друга държава от ЕС;

Информация относно избирателните права и сроковете, които трябва да бъдат предложени на новорегистрирани лица, пребиваващи в ЕС, на официален език на ЕС, който те говорят; и Прилагане на еднакви стандарти за всички граждани на ЕС (независимо дали са граждани на страната или от друга държава членка), които искат да се кандидатират за изборите.

Парламентът също така призовава държавите членки да улеснят уязвимите групи, включително хората с увреждания и психични заболявания, да упражняват избирателните си права. Евродепутатите защитават алтернативи на физическите бюлетини и личното гласуване — като например гласуване по пощата, предварително гласуване, прокси и онлайн гласуване.

Цитати

Дамиан Бьозелагер (Зелените/ЕСА, Германия) коментира: „Една от красотите на ЕС се крие в свободата да се движим и да живеем навсякъде, но твърде често нашите политически права свършват на границата, което ни пречи да гласуваме на европейски или местни избори, където живеем. Като член на общоевропейска партия се гордея, че Парламентът предложи солидни начини гласуването в ЕС и местните избори да стане по-европейско. Държавите от ЕС трябва да следват нашата водеща роля и да направят изборите ни по-достъпни и иновативни. Призовавам ги да направят това преди лятото!“

 Следващи стъпки

Съветът трябва да реши как да измени правилата с единодушие след приключването на ролята на Парламента в процедурата на консултация.

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре