ЕП иска Комисията да следи разследванията на измамите с тестове на вредни емисии

ЕП иска Комисията да следи разследванията на измамите с тестове на вредни емисии

Измамите при тестове на вредни емисии трябва да бъдат разследвани, а отговорните да понесат съответните санкции. Това се казва в резолюция на ЕП, приета на 28 октомври т. г.  Евродепутатите смятат, че системата на ЕС за проверка на вредните емисии трябва да бъде подсилена, за да се гарантира, че ограниченията се спазват, а колите, които ги надвишават, биват откривани бързо.

Евродепутатите остро осъждат измамите, извършени от производителите на автомобили, и изразяват съжаление за подвеждането на милиони потребители и щетите от прекомерните вредни емисии за човешкото здраве и околната среда. Резолюцията, която резюмира дебата от 6 октомври, беше одобрена с 493 гласа „за“, 145 „против“ и 25 „въздържал се“.

Скандалът може да подкопае цялата автомобилна индустрия, която е ключов фактор за растеж, иновации и заетост в множество страни членки, се казва в текста. Евродепутатите приветстват разследванията срещу манипулациите на тестовете на вредни емисии при колите в ЕС и по света. Те подкрепят призива на Комисията националните власти да проведат обширни проверки на множество марки и модели автомобили. Когато намерят коригиращи устройства, властите в страните членки на ЕС следва да предприемат съответните мерки за поправяне на положението и да наложат подходящи санкции. Комисията също трябва да участва в разследванията и да докладва пред Парламента не по-късно от 31 март 2016 г.

Евродепутатите подчертават, че работниците не трябва да са тези, които в крайна сметка плащат за манипулациите на тестовете за вредни емисии. Всички разходи, произтичащи от нарушаване на правилата, следва да бъдат за сметка на печалбите на компанията и дивиденти, преди да се обмислят каквито и да е съкращения.

Парламентът призовава Комисията без забавяне да приеме и въведе нови тестове за действителни вредни емисии, като добавя, че тези тестове трябва да са за всички замърсители, а не само за емисиите на NOx, каквито са настоящите планове.

Ежегодно трябва да се извършва тестване на представителна извадка от новите модели, които да са избрани на произволен принцип от производствените линии. На тези коли следва да се извършват тестове за действителни вредни емисии, за да се установи, дали отговарят на нормите на ЕС за замърсители и СО2. Това е позицията на евродепутатите, които също така искат по-добро наблюдение на колите на пътя чрез периодични технически прегледи.

По отношение на тестовете в лабораторни условия евродепутатите призовават националните власти да покажат нулева толерантност към практики от типа на прекомерното напомпване на гумите, премахването на страничните огледала, запушването на отворите между отделните части на каросерията с цел намаляване на аеродинамично съпротивление, употребата на специални моторни и трансмисионни масла, които обикновено не се използват в двигателите, премахването на спомагателно оборудване като стереоуредби и провеждането на изпитванията при максималната допустима температура на въздуха.

Българска Пресслужба в ЕП

 

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре