Западни Балкани: Европейският парламент оценява напредъка от 2018 г.

Западни Балкани: Европейският парламент оценява напредъка от 2018 г.

Евродепутатите оцениха постигнатия напредък в Албания, Черна гора и бившата югославска република Македония по пътя на присъединяването им към ЕС. 

Трите резолюции, съдържащи оценка на положението в трите държави, бяха приети от Парламента.

Бивша югославска република Македония


Евродепутатите приветстват силната ангажираност на държавата за цялостното изпълнение на Споразумението от Пържино и приоритетите за неотложни реформи, което доведе до по-интензивни усилия за реформи, свързани с ЕС.

Те също така призоваха националните власти  да засилят борбата с прането  на пари и конфликтите на интереси, да предпазят съдебната власт от политическа намеса и да вземат мерки за останалите проблеми във връзка с правовата държава, които продължават да създават значителни предизвикателства.

Въпреки че консултативният референдум от 30 септември (който имаше за цел да получи обществена подкрепа за промяна на името на държавата на Република Северна Македония), не достигна нужната избирателна активност, евродепутатите приветстваха решението на парламента в Скопие да започне  конституционния процес  за изпълнение на Преспанското споразумение с Гърция от 17 юни 2018 г., което отваря вратата за преговори за присъединяване на страната към ЕС и НАТО. Това споразумение изпраща така необходимия положителен сигнал за стабилност и помирение в целия регион на Западните Балкани, отбелязват евродепутатите.

Парламентът също така приветства  влизането в сила на 14 февруари 2018 г. на Договора за приятелство с България, който следва да осигури дълготрайни и добросъседски отношения между двете страни.

Те също призовават унгарските власти да екстрадират бившия премиер Никола Груевски в неговата страна. Той е осъден за злоупотреба с власт и му е наложена присъда от лишаване от свобода, след което избяга в чужбина.

Резолюцията беше приета с 470 гласа „за“, срещу 116 гласа „против“ и 46 „въздържал се“.

Албания

В резолюцията, приета с 459 гласа „за“, срещу 112 гласа „против“ и 62 „въздържал се“, евродепутатите приветстваха стабилния напредък на Албания по осъществяването на свързаните с ЕС реформи и мерките, насочени към увеличаването на независимостта и професионализма на съдебните институции на страната. Евродепутатите приветстваха значителните подобрения на правната и институционална рамка, както и напредъка, постигнат в борбата с корупцията и организираната престъпност. В същото време, значителен повод за тревога продължават да бъдат корупцията, бавното и неефикасно правосъдие, недостатъците в прилагането на принципите на правовата държава, както и тромавите регулаторни процедури, които  действат възпиращо по отношение на инвестициите в страната.

Въпреки това, резолюцията подкрепя очертания  от Съвета път за започване на преговорите за присъединяване с Албания през юни 2019 г., ако страната изпълни всички условия.

Докладчикът в сянка Илхан Кючюк (АЛДЕ, България) коментира: „Разширяването на ЕС продължава да представлява стратегическа инвестиция в мир, демокрация и просперитет. В тази връзка, през изминалата година Албания постига стабилен напредък в посока към изпълнение на политическите критерии за членство в ЕС. Настоящият доклад отбелязва препоръката на Комисията за започване преговори за присъединяване и приветства решението на Съвета да ревизира процеса през юни 2019 г. Като докладчик в сянка, считам, че предизвикателствата, които съществуват пред Албания, могат да бъдат разрешени бързо и ефективно със започването на преговори, тъй като това ще предостави допълнителни стимули за реформи и ще засили контрола.“

Черна гора

Докато Черна гора като цяло отбелязва добър напредък в процеса на интеграция с ЕС, евродепутатите призовават политическото ръководство на страната  да се съсредоточи върху оставащите предизвикателства, като  проблемите с правовата държава, свободата на медиите, корупцията, прането на пари, организираната престъпност и свързаното с нея насилие.

Резолюцията, приета с 484 гласа „за“, срещу 80 гласа „против“ и 63 „въздържал се“, подчертава усилия на Черна гора за конструктивно регионално сътрудничество и добри двустранни съседски отношения. Евродепутатите приветстват ратифицирането на споразумението за определяне на границата между Черна гора и Косово, като същевременно призовават за бързо сключване на споразумения за разрешаване на неуредените гранични спорове с други съседни държави.

В заключение текстът припомня  стратегическото значение на присъединяването на Черна гора към НАТО за гарантирането на стабилността и мира в Западните Балкани. Евродепутатите споделят оценката на Комисията, че със силна политическа воля и устойчив напредък, Черна гора потенциално може да е готова за членство в ЕС до 2025 г.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре