COVID-19: Единният пазар трябва да излезе по-силен от кризата, казват евродепутатите

COVID-19: Единният пазар трябва да излезе по-силен от кризата, казват евродепутатите
COVID-19: Единният пазар трябва да излезе по-силен от кризата, казват евродепутатите
• Държавната помощ трябва да бъде временна, ограничена и насочена към избягване на фалити
• Единният пазар, климатът и цифровите цели са от решаващо значение за възстановяването
• Трябва да бъде постигнат баланс между стратегическата независимост, търговията и отворената икономика
Комисията по икономически и парични въпроси изрази опасения относно вътрешния пазар по време на дебат с изпълнителния заместник-председател на Комисията Маргрете Вестегер в понеделник.
Мнозинството от евродепутатите възприемат навременните схеми за държавна помощ като спасителна линия за компаниите по време на кризата с COVID-19. Те обаче подчертават, че всички национални инструменти за държавна помощ като безвъзмездни средства или нулеви лихвени заеми трябва да бъдат пропорционални и разпределени по прозрачен начин. Те също така посочиха огромни разлики между фискалните възможности на отделните държавите членки, което вероятно ще има дълготрайни последици за хомогенността на вътрешния пазар, и поискаха допълнителни условия, свързани с държавните помощи, като например принос към зелената икономика.
 
Минимизиране на изкривяването на единния пазар
 
Еврокомисарят Маргрете Вестегер се съсредоточи при изложението си върху пакета за възстановяване, който ще бъде представен в сряда, както и новия инструмент за платежоспособност, който ще помогне за рекапитализирането на стабилни компании, които са били изложени на риск от пандемията. Тя се съгласи, че единният пазар е от решаващо значение за възстановяването и увери евродепутатите, че държавната помощ е временна, ограничена по размер и предназначена за защита от фалити и запазване на работни места. Г-жа Вестегер подчерта, че новата архитектура за възстановяване ще се съсредоточи върху минимизиране на деформациите на вътрешния пазар.
 
В отговор на опасенията, изразени от много евродепутати, че по-голямата част от държавната помощ (47%) е получена от немски компании, г-жа Вестегер подчерта взаимозависимостта на икономиката на ЕС и взаимосвързаните вериги на стойността. Следователно германските разходи ще са от полза за компаниите от целия ЕС, подчерта тя.
 
Постигане на климатични и цифрови цели от решаващо значение за възстановяването
 
Евродепутатите също така зададоха въпроси за слабостите, породени от кризата, като зависимостта на ЕС от други страни или дигитални гиганти, за получаването на стратегически продукти като лекарства, медицинско оборудване или приложения за проследяване.
 
Г-жа Вестегер потвърди важността на постигането на баланс между стратегическата независимост, търговията и отворената икономика, което представлява една от основните силни страни на ЕС. Тя призова за нюансиран подход между самостоятелността и отворената глобална икономика, защото много работни места и бизнес зависят от този баланс.
 
 
Някои евродепутати настояха, че зелената трансформация и отчетността пред данъкоплатците трябва да бъдат предпоставка за получаване на помощ от компаниите. Заместник-председателят на Европейската комисия ги увери, че компании, получили помощи, имат всички стимули да стъпят на крака, защото бонусите, дивидентите и обратно изкупуването на акции са забранени. Тя също така подчерта, че ЕС ще изгради възстановяването си около договорените климатични и цифрови цели. Накрая тя припомни постоянните си усилия за постигане на повече данъчна справедливост чрез въвеждането на цифрово данъчно облагане и трансгранични въглеродни данъци като компенсация за зелените компании от ЕС.
 
Информационното бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре