Да има общи правила за частните охранителни компании

Да има общи правила за частните охранителни компании

Частните охранителни дружества трябва да спазват минимални изисквания за отчетност, проучване на персонала и докладване на  злоупотреби, както и да избягват да участват във военни операции,
смятат евродепутатите. В Европа има 40 000 частни охранителни дружества, но липсва отчетност.
Частните охранителни дружества се наемат от държавите членки, за да подпомагат военни и граждански държавни агенции, като запълват недостига на персонал, както и за да се заобиколят ограниченията за използване на войски. Констатирани са случаи на охранителни компании, обвинени в нарушения на правата на човека и в участие в инциденти, водещи до загуба на човешки животи. Това разкрива пропуски в отчетността на компаниите, както и негативни последици за целите на външната политика на ЕС.
Евродепутатите се застъпват за правила на равнище ЕС за частните охранителни дружества като международен, правно обвързващ инструмент. В резолюцията, приета с 530 гласа „за“ срещу 147 „против“, 19 „въздържал се“, се предлага да се изготви списък на изпълнителите, които отговарят на стандартите на ЕС по критерии като прозрачност, чисти криминални досиета, финансов и икономически капацитет, притежаване на лицензи и разрешения, стриктно проучване на персонала и спазване на международен кодекс за поведение.
Частните охранителни дружества следва да се въздържат от участия в мисии, които предполагат използването на сили или активно участие на военни действия, заявяват евродепутатите. Те предлагат охранителните компании да ограничат своите операции само до логистични услуги и охраняване на сгради и инфраструктура, като настояват само компании, базирани в ЕС да бъдат включени в мисии за защита.
През 2013 г. в Европа има близо 40 000 частните охранителни дружества с над 1,5 милионна души персонал. Те извършват множество дейности, от логистични услуги, управление на затвори или предоставяне на защита до подкрепа в бойни операции и предоставяне на военни технологии. Персоналът също така се използва за охрана на делегации на ЕС в трети страни, както и за осигуряване на патрулна охрана на инфраструктурни обекти като помещения за мисии и операции на ЕС.

Информационно бюро на Европейския парламент за България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре