Евродепутатите през тази седмица

Евродепутатите през тази седмица

Евродепутатите са готови за преговори по нов закон за подобряване на условията на труд р на работниците в цифровите платформи

В четвъртък Парламентът одобри решението за започване на преговори по нови мерки за подобряване на условията за работниците в цифрови трудови платформи. 376 евродепутати гласуваха в подкрепа на мандата за преговори с държавите членки, 212 гласуваха против, а 15 се въздържаха. Преговорите по новия закон могат да започнат, след като държавите членки вземат решение за собствената си позиция. Новите правила ще регламентират как правилно да се определя трудовият статут на работниците в платформите и как цифрови трудови платформи да използват алгоритми и изкуствен интелект за наблюдение и оценка на работниците.

Евродепутатите гласуваха  за по-строги правила за политическото рекламиране

Парламентът одобри своята позиция за предстоящите преговори със Съвета на ЕС относно правилата за политическото рекламиране. В законодателния проект, предложен от Европейската комисия, евродепутатите внесоха многобройни промени, които  целят да направят изборите и референдумите по-прозрачни и устойчиви на вмешателство. Сред тях са забрана за доставчиците на онлайн реклами да извършват микротаргетиране; допълнителни санкции за нарушения и по-кратки срокове за разследване на предполагаеми нарушения; забрана на базирани извън ЕС юридически лица да финансират политически реклами в ЕС, както и изисквания за по-голяма прозрачност и по-лесен достъп до информация за политическото рекламиране.

Комисията по транспорт поиска повече подкрепа за велосипедния транспорт

Проекторезолюцията за разработване на стратегия на ЕС в областта на велосипедният транспорт, приета от комисията по транспорт и туризъм (TRAN) във вторник, се застъпва за признаването му като пълноценен вид транспорт. Документът подчертава ползите, които колоезденето може да донесе за зеления преход на ЕС: по-добро здраве, намалено задръстване по пътищата и шумово замърсяване, подобрено качество на въздуха и икономически растеж. Ето защо евродепутатите от комисията по транспорт изискват от ЕК да разработи европейска стратегия за велосипедния транспорт с цел удвояване на броя на изминатите километри с велосипед в Европа до 2030г.

Торове: Справете се със зависимостта и осигурете сигурен преход към устойчиво и органично производство

ЕК и страните от ЕС трябва да подкрепят прехода към органични торове и да станат по-малко зависими от руските торове, казват евродепутатите от комисията по земеделие (AGRI). Проекторезолюцията гласи, че всички минерални торове, с изключение на тези, идващи от Русия и Беларус, трябва да продължат да бъдат временно освободени от вносни мита с цел стабилизиране на цените.

Европейски закон за свободата на медиите: евродепутати и експерти оценяват проектозакона

Евродепутатите, които взеха думата, като цяло приветстваха предложението на Комисията и подчертаха необходимостта от приключване на законодателния процес като въпрос на спешност, като се вземат предвид многобройните външни и вътрешни заплахи, пред които са изправени медийната свобода и плурализмът. Те също така се изказаха по редица опасения, например свързани с разпоредбите относно политическото завладяване на обществените медии и прозрачността на структурите на собственост за частни организации, прозрачността на финансирането на медиите, силата на предложените правила в контекста на сериозното отстъпление в някои държави от ЕС и необходимостта от наличие на строги разпоредби против SLAPP и наблюдение.

 

Европейски парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре