Да се премахнат всички гранични проверки между България и Румъния и държавите от Шенген

Да се премахнат всички гранични проверки между България и Румъния и държавите от Шенген

Министрите на страните от ЕС трябва да допуснат България и Румъния до Шенгенското пространство без граничен контрол възможно най-бързо, настояват евродепутатите.

Евродепутатите отново призоваха министрите на държавите в ЕС да вземат бързо и категорично решение за присъединяването на България и Румъния като пълноправни членове на Шенгенското пространство. Незаконодателния доклад беше приет с 514 гласа „за“, 107 „против“ и 38 „въздържал се“.

Евродепутатите подчертават, че подход в две стъпки – първо премахване на проверките по вътрешните морски и въздушни граници, последвано от премахването на проверките на вътрешните сухопътни граници – би довел до редица рискове и би могъл да окаже отрицателно въздействие върху бъдещото разширяване на Шенгенското пространство. Следователно решението трябва да бъде взето под формата на единен правен акт.

Докладчикът Сергей Станишев (С&Д, България) подчерта: „С този доклад Европейският парламент заяви, че България и Румъния трябва незабавно да станат пълноправни членове на Шенгенското пространство и то с всички граници едновременно – сухопътни, морски и въздушни. Това е качествено нов елемент в позицията на ЕП.

Категорично отхвърляме идеята за поетапно приемане. Подобен прецедент би имал дългосрочни негативни политически и икономически последици, не само за двете страни, но и за целия ЕС. Рискът е премахването на сухопътните граници да се отложи за неопределеното бъдеще при неопределени критерии, което ще означава утвърждаване на двойния стандарт в ЕС, докато хората очакват точно обратното“.

Парламентът също така призовава министрите на ЕС да вземат решение за присъединяването на Хърватия към Шенген веднага щом страната успешно изпълни необходимите критерии.

Отлагането на пълното присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство е довело до негативни последици не само за двете страни, но и за ЕС като цяло, заявяват евродепутатите.

Те подчертават, че запазването на вътрешния граничен контрол или повторното му въвеждане в Шенгенското пространство подкопава доверието на гражданите в европейските институции и интеграцията. Той също има отрицателно икономическо въздействие върху вътрешния пазар на ЕС и износа и вноса от и за България и Румъния, изтъкват евродепутатите.

Те също подчертават, че разширяването на Шенгенското пространство или свободното движение на гражданите на ЕС не трябва да бъдат негативно повлиявани заради липсата на напредък в други политики на ЕС, като политиката за убежище и миграция.

 „Като убеден европеец, за мен докладът относно премахването на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници спрямо България и Румъния има особено значение, защото е важен сигнал към гражданите на двете държави, които въпреки изпълнените критерии за прием, продължават да подлежат на паспортни проверки, оставяйки горчивото усещане за вторично гражданство на Съюза. Отдавна е крайно време Съветът да докаже, че правилата са еднакви за всички и неотложно да предприеме нужните действия по приемането на България и Румъния в Шенген“, изтъкна докладчикът в сянка Филиз Хюсменова (АЛДЕ, България).

Емил Радев (ЕНП, България) коментира: „Спирането на членството на България в Шенген е опит за създаване на Европа на две скорости – не въз основата на суверенно решение на дадена държава членка да се присъедини или не към дадено европейско решение, а въз основата на наложена отвън политика. Време е лидерите на определени държави членки да осъзнаят, че Европейският съюз е един за всички, и че правилата важат за всички нас по еднакъв начин. Време е да спрат да нарушават законите, когато така е по-удобно за тях, а после да порицават другите, че не спазвали европейските норми!“.

„Днес за пореден път Европейският парламент изразява ясната позиция, че двете държави са изпълнили всички технически критерии за членство и са напълно готови за присъединяване. Напоследък често говорим за двойни стандарти. Говорим и за Европа на две скорости. Предложението за поетапното ни приемане в Шенген само с въздушните и морските ни граници може спокойно да се тълкува по същия начин - като поредния двоен стандарт. Не бива да се съгласяваме с такъв „компромисен“ вариант, който не е изгоден за България в политически и икономически план. Националният интерес не може да бъде заложник на определени политически амбиции в навечерието на европейските избори“, отбеляза Момчил Неков (С&Д, България)

Парламентът даде зелена светлина на България и Румъния за присъединяването им към Шенгенското пространство през юни 2011 г. и оттогава няколко пъти потвърди позицията си.

Понастоящем България и Румъния прилагат Шенгенските правила, като проверки се извършват на вътрешните граници на двете страни. Окончателното решение дали двете страни могат да станат част от Шенгенското пространство трябва да бъде взето чрез единодушно гласуване в Съвета на ЕС.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре